Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bluefish և Flatfish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bluefish vs Flatfish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +169.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +142.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +195.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +177.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 309
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2.7% 23% 30% 125% 42% 10% 28% 23% 3.5% 255%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7.5% 8.6% 16% 132% 17% 47% 11% 7.7% 2.2% 178%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +169.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +142.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +195.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +177.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 309

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1140.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +157.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +288%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +467.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +320.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +303.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +374.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 28% 0% 0% 0% 17% 22% 136% 57% 107% 1.5% 778% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 2.2% 15% 105% 0% 6.5% 5.8% 24% 14% 27% 4.5% 164% 44% 0.25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1140.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +157.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +288%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +467.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +320.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +303.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +374.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +68.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +129.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +386.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.5%
26% 5% 63% 6%
Սպիտակուցներ: 25.69 գ
Ճարպեր: 5.44 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 62.64 գ
Այլ: 6.23 գ
15% 2% 81%
Սպիտակուցներ: 15.24 գ
Ճարպեր: 2.37 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 81.11 գ
Այլ: 1.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +68.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +129.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +386.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +249.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +195.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.8%
24% 48% 28%
Հագեցած ճարպ: 1.172 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.297 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.358 գ
33% 40% 28%
Հագեցած ճարպ: 0.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.657 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.459 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +249.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +195.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bluefish Flatfish
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bluefish Flatfish Opinion
Սպիտակուցներ 25.69g 15.24g Bluefish
Ճարպեր 5.44g 2.37g Bluefish
Կալորիականություն 159kcal 86kcal Bluefish
Կալցիում 9mg 25mg Flatfish
Երկաթ 0.62mg 0.23mg Bluefish
Մագնեզիում 42mg 22mg Bluefish
Ֆոսֆոր 291mg 309mg Flatfish
Կալիում 477mg 197mg Bluefish
Նատրիում 77mg 363mg Bluefish
Ցինկ 1.04mg 0.39mg Bluefish
Պղինձ 0.068mg 0.023mg Bluefish
Մանգան 0.027mg 0.017mg Bluefish
Սելեն 46.8µg 32.6µg Bluefish
Վիտամին A 459IU 37IU Bluefish
Վիտամին A, RAE 138µg 12µg Bluefish
Վիտամին E 0.77mg Flatfish
Վիտամին D 139IU Flatfish
Վիտամին D (D2 + D3) 3.5µg Flatfish
Վիտամին B1 0.067mg 0.026mg Bluefish
Վիտամին B2 0.097mg 0.025mg Bluefish
Վիտամին B3 7.247mg 1.278mg Bluefish
Վիտամին B5 0.955mg 0.227mg Bluefish
Վիտամին B6 0.464mg 0.115mg Bluefish
Folate, total 2µg 6µg Flatfish
Վիտամին B12 6.22µg 1.31µg Bluefish
Choline, total 79.9mg Flatfish
Վիտամին K 0.1µg Flatfish
Տրիպտոֆան 0.288mg 0.197mg Bluefish
Տրեոնին 1.126mg 0.719mg Bluefish
Իզոլեյցին 1.184mg 0.754mg Bluefish
Լեյցին 2.088mg 1.335mg Bluefish
Լիզին 2.36mg 1.561mg Bluefish
Մեթիոնին 0.76mg 0.56mg Bluefish
Ֆենիլալանին 1.003mg 0.624mg Bluefish
Վալին 1.324mg 0.8mg Bluefish
Հիստիդին 0.756mg 0.374mg Bluefish
Խոլեստերին 76mg 56mg Flatfish
Տրանս ճարպ 0.014g Bluefish
Հագեցած ճարպ 1.172g 0.542g Flatfish
22:6 n-3 (DHA) 0.665g 0.132g Bluefish
20:5 n-3 (EPA) 0.323g 0.168g Bluefish
22:5 n-3 (DPA) 0.079g 0.034g Bluefish
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.297g 0.657g Bluefish
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.358g 0.459g Bluefish
20:2 n-6 c,c 0.006g Flatfish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bluefish Flatfish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
88%
Bluefish
32%
Flatfish
Mineral Summary Score
54%
Bluefish
43%
Flatfish

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Flatfish
Flatfish is lower in Խոլեստերին (difference - 20mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flatfish
Flatfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.63g)
Which food is lower in Շաքար?
Bluefish
Bluefish is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Bluefish
Bluefish is lower in Նատրիում (difference - 286mg)
Which food is richer in minerals?
Bluefish
Bluefish is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bluefish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174229/nutrients
  2. Flatfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174197/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: