Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Brunost և Port Salut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Brunost vs Port Salut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +936%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +62.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +128.1%
հավասար Սելեն - 14.5
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 120% 20% 50% 191% 125% 79% 32% 27% 6% 80%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 195% 17% 18% 155% 12% 70% 71% 8% 2% 80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +936%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +62.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +128.1%
հավասար Սելեն - 14.5

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +475.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1255%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1495.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +411.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +260%
հավասար Վիտամին A - 1092
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 67% 0% 0% 0% 79% 319% 16% 202% 63% 4% 303% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 66% 5% 15% 0% 4% 56% 2% 13% 13% 14% 188% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +475.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1255%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1495.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +411.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +260%
հավասար Վիտամին A - 1092

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +7382.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +146.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +238.2%
հավասար Ճարպեր - 28.2
10% 30% 43% 13% 5%
Սպիտակուցներ: 9.65 գ
Ճարպեր: 29.51 գ
Ածխաջրեր: 42.65 գ
Ջուր: 13.44 գ
Այլ: 4.75 գ
24% 28% 45% 2%
Սպիտակուցներ: 23.78 գ
Ճարպեր: 28.2 գ
Ածխաջրեր: 0.57 գ
Ջուր: 45.45 գ
Այլ: 2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +7382.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +146.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +238.2%
հավասար Ճարպեր - 28.2

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +28.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18.5%
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 19.16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 7.879 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.938 գ
62% 35% 3%
Հագեցած ճարպ: 16.691 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.338 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.729 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +28.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Brunost Port Salut
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Brunost Port Salut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 42.65g 0.57g Brunost
Սպիտակուցներ 9.65g 23.78g Port Salut
Ճարպեր 29.51g 28.2g Brunost
Ածխաջրեր 42.65g 0.57g Brunost
Կալորիականություն 466kcal 352kcal Brunost
Շաքար 0.57g Brunost
Կալցիում 400mg 650mg Port Salut
Երկաթ 0.52mg 0.43mg Brunost
Մագնեզիում 70mg 24mg Brunost
Ֆոսֆոր 444mg 360mg Brunost
Կալիում 1409mg 136mg Brunost
Նատրիում 600mg 534mg Port Salut
Ցինկ 1.14mg 2.6mg Port Salut
Պղինձ 0.08mg 0.022mg Brunost
Մանգան 0.04mg 0.011mg Brunost
Սելեն 14.5µg 14.5µg
Վիտամին A 1113IU 1092IU Brunost
Վիտամին A, RAE 334µg 315µg Brunost
Վիտամին E 0.24mg Port Salut
Վիտամին D 21IU Port Salut
Վիտամին D (D2 + D3) 0.5µg Port Salut
Վիտամին B1 0.315mg 0.014mg Brunost
Վիտամին B2 1.382mg 0.24mg Brunost
Վիտամին B3 0.813mg 0.06mg Brunost
Վիտամին B5 3.351mg 0.21mg Brunost
Վիտամին B6 0.271mg 0.053mg Brunost
Folate, total 5µg 18µg Port Salut
Վիտամին B12 2.42µg 1.5µg Brunost
Վիտամին K 2.4µg Port Salut
Տրիպտոֆան 0.135mg 0.343mg Port Salut
Տրեոնին 0.393mg 0.876mg Port Salut
Իզոլեյցին 0.519mg 1.446mg Port Salut
Լեյցին 0.992mg 2.482mg Port Salut
Լիզին 0.814mg 1.987mg Port Salut
Մեթիոնին 0.318mg 0.734mg Port Salut
Ֆենիլալանին 0.54mg 1.323mg Port Salut
Վալին 0.765mg 1.707mg Port Salut
Հիստիդին 0.293mg 0.686mg Port Salut
Խոլեստերին 94mg 123mg Brunost
Հագեցած ճարպ 19.16g 16.691g Port Salut
Մոնոչհագեցած ճարպ 7.879g 9.338g Port Salut
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.938g 0.729g Brunost

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Brunost Port Salut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
87%
Brunost
31%
Port Salut
Mineral Summary Score
72%
Brunost
62%
Port Salut

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Port Salut
Port Salut is lower in Նատրիում (difference - 66mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Port Salut
Port Salut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.469g)
Which food is lower in Շաքար?
Brunost
Brunost is lower in Շաքար (difference - 0.57g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Brunost
Brunost is lower in Խոլեստերին (difference - 29mg)
Which food is cheaper?
Brunost
Brunost is cheaper (difference - $0.5)
Which food is richer in minerals?
Brunost
Brunost is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (27)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Brunost - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171240/nutrients
  2. Port Salut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170849/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: