Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Butterfinger և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Butterfinger vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +61.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +3133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +93%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +45%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +61.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +3133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +93%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +45%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1223.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +7258.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1750%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +245%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +3650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1223.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +7258.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1750%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +245%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +3650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +671.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +9350%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +685%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2704.9%
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +671.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +9350%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +685%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2704.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 0.01 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Butterfinger Apricot jam
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Butterfinger Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.9g 64.1g Butterfinger
Սպիտակուցներ 5.4g 0.7g Butterfinger
Ճարպեր 18.9g 0.2g Butterfinger
Ածխաջրեր 72.9g 64.4g Butterfinger
Կալորիականություն 459kcal 242kcal Butterfinger
Շաքար 45.9g 43.4g Apricot jam
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0.3g Butterfinger
Կալցիում 36mg 20mg Butterfinger
Երկաթ 0.79mg 0.49mg Butterfinger
Մագնեզիում 48mg 4mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 97mg 3mg Butterfinger
Կալիում 220mg 77mg Butterfinger
Նատրիում 230mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 1mg 0.06mg Butterfinger
Պղինձ 0.193mg 0.1mg Butterfinger
Մանգան 0.49mg 0.04mg Butterfinger
Սելեն 2.9µg 2µg Butterfinger
Վիտամին A 0IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 0µg 10µg Apricot jam
Վիտամին E 1.72mg 0.13mg Butterfinger
Վիտամին C 0mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B1 0.121mg 0mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.062mg 0.022mg Butterfinger
Վիտամին B3 2.649mg 0.036mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.37mg 0.02mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.069mg 0.02mg Butterfinger
Folate, total 28µg 1µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.04µg 0µg Butterfinger
Choline, total 15mg 0.4mg Butterfinger
Վիտամին K 2.2µg 0µg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.04g Apricot jam
Հագեցած ճարպ 9.5g 0.01g Apricot jam
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.119g 0g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.164g 0g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Butterfinger Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Butterfinger
4%
Apricot jam
Mineral Summary Score
34%
Butterfinger
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Butterfinger
Butterfinger is lower in glycemic index (difference - 69)
Which food is richer in vitamins?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Շաքար (difference - 2.5g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 190mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.49g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: