Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Butterfinger և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Butterfinger vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +73.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +70.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +381%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +354.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +212.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +73.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +70.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +381%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +354.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +212.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2549%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +117.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +871%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2549%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +117.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +871%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1745.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +52.9%
հավասար Ածխաջրեր - 74.9
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1745.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +52.9%
հավասար Ածխաջրեր - 74.9

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Butterfinger Sorghum syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Butterfinger Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.9g 74.9g Sorghum syrup
Սպիտակուցներ 5.4g 0g Butterfinger
Ճարպեր 18.9g 0g Butterfinger
Ածխաջրեր 72.9g 74.9g Sorghum syrup
Կալորիականություն 459kcal 290kcal Butterfinger
Շաքար 45.9g 74.9g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0g Butterfinger
Կալցիում 36mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 0.79mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 48mg 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 97mg 56mg Butterfinger
Կալիում 220mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 230mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 1mg 0.41mg Butterfinger
Պղինձ 0.193mg 0.13mg Butterfinger
Մանգան 0.49mg 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 2.9µg 1.7µg Butterfinger
Վիտամին E 1.72mg 0mg Butterfinger
Վիտամին B1 0.121mg 0.1mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.062mg 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 2.649mg 0.1mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.37mg 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.069mg 0.67mg Sorghum syrup
Folate, total 28µg 0µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.04µg 0µg Butterfinger
Վիտամին K 2.2µg 0µg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.04g Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 9.5g 0g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.119g 0g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.164g 0g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Butterfinger Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
17%
Butterfinger
22%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
34%
Butterfinger
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 222mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.5g)
Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 29g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: