Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Candy bar և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Candy bar vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +21.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +440.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +250.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +885%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +495.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2544.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +113.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 37% 79% 132% 36% 21% 108% 258% 163% 26%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +21.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +440.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +250.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +885%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +495.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2544.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +113.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +530.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3672.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +186.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1529900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 82% 0% 0% 25% 33% 149% 50% 35308% 57% 0% 17% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +530.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3672.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +186.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1529900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +874.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +918.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +164.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +85.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +318.1%
16% 34% 47% 2%
Սպիտակուցներ: 15.5 գ
Ճարպեր: 33.7 գ
Ածխաջրեր: 47.4 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 1.8 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +874.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +918.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +164.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +85.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +318.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +766.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3903.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -79.3%
15% 52% 33%
Հագեցած ճարպ: 4.678 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 16.721 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 10.65 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +766.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3903.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -79.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Candy bar Tootsie roll
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Candy bar Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 15.5g 1.59g Candy bar
Ճարպեր 33.7g 3.31g Candy bar
Ածխաջրեր 47.4g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 522kcal 387kcal Candy bar
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 42.22g 56.32g Candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 4.1g 0.1g Candy bar
Կալցիում 78mg 36mg Candy bar
Երկաթ 0.97mg 0.8mg Candy bar
Մագնեզիում 110mg 22mg Candy bar
Ֆոսֆոր 308mg 57mg Candy bar
Կալիում 407mg 116mg Candy bar
Նատրիում 156mg 44mg Tootsie roll
Ցինկ 3.94mg 0.4mg Candy bar
Պղինձ 0.774mg 0.13mg Candy bar
Մանգան 1.243mg 0.047mg Candy bar
Սելեն 4.7µg 2.2µg Candy bar
Վիտամին E 4.1mg 0.65mg Candy bar
Վիտամին B1 0.1mg 0.056mg Candy bar
Վիտամին B2 0.14mg 0.07mg Candy bar
Վիտամին B3 7.922mg 0.21mg Candy bar
Վիտամին B5 0.83mg 0.29mg Candy bar
Վիտամին B6 153mg 0.01mg Candy bar
Folate, total 75µg 9µg Candy bar
Choline, total 29.4mg Candy bar
Վիտամին K 0µg 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.149mg 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.52mg 0.04mg Candy bar
Իզոլեյցին 0.534mg 0.06mg Candy bar
Լեյցին 0.986mg 0.11mg Candy bar
Լիզին 0.545mg 0.09mg Candy bar
Մեթիոնին 0.185mg 0.01mg Candy bar
Ֆենիլալանին 0.787mg 0.05mg Candy bar
Վալին 0.638mg 0.08mg Candy bar
Հիստիդին 0.385mg 0.03mg Candy bar
Խոլեստերին 0mg 2mg Candy bar
Հագեցած ճարպ 4.678g 0.967g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 16.721g 1.929g Candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 10.65g 0.266g Candy bar
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Candy bar Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2748%
Candy bar
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
88%
Candy bar
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 112mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.711g)
Which food is lower in glycemic index?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is lower in Շաքար?
Candy bar
Candy bar is lower in Շաքար (difference - 14.1g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Candy bar
Candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is richer in minerals?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169585/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: