Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Carambola և Kumquat սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Carambola and Kumquat different?

  • Kumquat has more Բջջանյութ(Fiber), Վիտամին C, Երկաթ, Կալցիում, and Վիտամին B2 than Carambola.
  • Daily need coverage for Բջջանյութ(Fiber) from Kumquat is 15% higher.
  • Carambola has less Շաքար.

Carambola, (starfruit), raw and Kumquats, raw are the varieties used in this article.

Infographic

Carambola vs Kumquat infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +975%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +41.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 3% 8% 6% 12% 1% 4% 46%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 19% 33% 15% 9% 17% 2% 5% 32%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +975%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +41.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +88%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +375.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +164.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +16.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +111.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +41.7%
հավասար Վիտամին E - 0.15
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 115% 4% 4% 7% 24% 4% 9% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 3% 0% 147% 10% 21% 9% 13% 9% 13% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +88%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +375.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +164.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +16.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +111.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +41.7%
հավասար Վիտամին E - 0.15

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carambola Kumquat
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carambola Kumquat Opinion
Զուտ ածխաջրեր 3.93g 9.4g Kumquat
Սպիտակուցներ 1.04g 1.88g Kumquat
Ճարպեր 0.33g 0.86g Kumquat
Ածխաջրեր 6.73g 15.9g Kumquat
Կալորիականություն 31kcal 71kcal Kumquat
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 3.98g 9.36g Carambola
Բջջանյութ(Fiber) 2.8g 6.5g Kumquat
Կալցիում 3mg 62mg Kumquat
Երկաթ 0.08mg 0.86mg Kumquat
Մագնեզիում 10mg 20mg Kumquat
Ֆոսֆոր 12mg 19mg Kumquat
Կալիում 133mg 186mg Kumquat
Նատրիում 2mg 10mg Carambola
Ցինկ 0.12mg 0.17mg Kumquat
Պղինձ 0.137mg 0.095mg Carambola
Վիտամին A 61IU 290IU Kumquat
Վիտամին E 0.15mg 0.15mg
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 34.4mg 43.9mg Kumquat
Վիտամին B1 0.014mg 0.037mg Kumquat
Վիտամին B2 0.016mg 0.09mg Kumquat
Վիտամին B3 0.367mg 0.429mg Kumquat
Վիտամին B5 0.391mg 0.208mg Carambola
Վիտամին B6 0.017mg 0.036mg Kumquat
Folate, total 12µg 17µg Kumquat
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0µg 0µg
Տրիպտոֆան 0.008mg mg Carambola
Տրեոնին 0.044mg mg Carambola
Իզոլեյցին 0.044mg mg Carambola
Լեյցին 0.077mg mg Carambola
Լիզին 0.077mg mg Carambola
Մեթիոնին 0.021mg mg Carambola
Ֆենիլալանին 0.037mg mg Carambola
Վալին 0.05mg mg Carambola
Հիստիդին 0.008mg mg Carambola
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.019g 0.103g Carambola
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.03g 0.154g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.184g 0.171g Carambola

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carambola Kumquat
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14
Carambola
20
Kumquat
Mineral Summary Score
10
Carambola
16
Kumquat

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
6%
Carambola
11%
Kumquat
Carbohydrates
7%
Carambola
16%
Kumquat
Fats
2%
Carambola
4%
Kumquat

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Kumquat
Kumquat is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is cheaper?
Kumquat
Kumquat is cheaper (difference - $1.8)
Which food is richer in minerals?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Carambola
Carambola is lower in Շաքար (difference - 5.38g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carambola
Carambola is lower in Նատրիում (difference - 8mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Carambola
Carambola is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.084g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carambola - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171715/nutrients
  2. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: