Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Carambola և Purple mangosteen սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the differences between Carambola and Purple mangosteen?

  • Carambola is richer than Purple mangosteen in Վիտամին C, Պղինձ, and Վիտամին B5.
  • Carambola's daily need coverage for Վիտամին C is 35% more.
  • Carambola has 12 times more Վիտամին B5 than Purple mangosteen. While Carambola has 0.391mg of Վիտամին B5, Purple mangosteen has only 0.032mg.

We used Carambola, (starfruit), raw and Mangosteen, canned, syrup pack types in this article.

Infographic

Carambola vs Purple mangosteen infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +177.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +98.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +275%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +30%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +75%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 3% 8% 6% 12% 1% 4% 46%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 12% 10% 4% 5% 1% 6% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +177.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +98.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +275%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +30%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +75%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +74.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1086.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1121.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +158.3%
հավասար Վիտամին B6 - 0.018
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 115% 4% 4% 7% 24% 4% 9% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 10% 14% 13% 6% 2% 5% 24% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +74.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1086.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1121.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +158.3%
հավասար Վիտամին B6 - 0.018

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carambola Purple mangosteen
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carambola Purple mangosteen Opinion
Զուտ ածխաջրեր 3.93g 16.11g Purple mangosteen
Սպիտակուցներ 1.04g 0.41g Carambola
Ճարպեր 0.33g 0.58g Purple mangosteen
Ածխաջրեր 6.73g 17.91g Purple mangosteen
Կալորիականություն 31kcal 73kcal Purple mangosteen
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 3.98g g Purple mangosteen
Բջջանյութ(Fiber) 2.8g 1.8g Carambola
Կալցիում 3mg 12mg Purple mangosteen
Երկաթ 0.08mg 0.3mg Purple mangosteen
Մագնեզիում 10mg 13mg Purple mangosteen
Ֆոսֆոր 12mg 8mg Carambola
Կալիում 133mg 48mg Carambola
Նատրիում 2mg 7mg Carambola
Ցինկ 0.12mg 0.21mg Purple mangosteen
Պղինձ 0.137mg 0.069mg Carambola
Վիտամին A 61IU 35IU Carambola
Վիտամին E 0.15mg mg Carambola
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 34.4mg 2.9mg Carambola
Վիտամին B1 0.014mg 0.054mg Purple mangosteen
Վիտամին B2 0.016mg 0.054mg Purple mangosteen
Վիտամին B3 0.367mg 0.286mg Carambola
Վիտամին B5 0.391mg 0.032mg Carambola
Վիտամին B6 0.017mg 0.018mg Purple mangosteen
Folate, total 12µg 31µg Purple mangosteen
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0µg µg Carambola
Տրիպտոֆան 0.008mg mg Carambola
Տրեոնին 0.044mg mg Carambola
Իզոլեյցին 0.044mg mg Carambola
Լեյցին 0.077mg mg Carambola
Լիզին 0.077mg mg Carambola
Մեթիոնին 0.021mg mg Carambola
Ֆենիլալանին 0.037mg mg Carambola
Վալին 0.05mg mg Carambola
Հիստիդին 0.008mg mg Carambola
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.019g g Purple mangosteen
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.03g g Carambola
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.184g g Carambola

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carambola Purple mangosteen
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14
Carambola
6
Purple mangosteen
Mineral Summary Score
10
Carambola
8
Purple mangosteen

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
6%
Carambola
2%
Purple mangosteen
Carbohydrates
7%
Carambola
18%
Purple mangosteen
Fats
2%
Carambola
3%
Purple mangosteen

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Շաքար (difference - 3.98g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.019g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carambola
Carambola is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in glycemic index?
Carambola
Carambola is lower in glycemic index (difference - 13)
Which food is cheaper?
Carambola
Carambola is cheaper (difference - $3.2)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carambola - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171715/nutrients
  2. Purple mangosteen - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169090/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: