Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Caramello և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Caramello vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +208.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +118%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +31.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 140
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +208.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +118%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +31.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 140

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +195.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +24.4%
հավասար Ճարպեր - 23
հավասար Ածխաջրեր - 65.5
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +195.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +24.4%
հավասար Ճարպեր - 23
հավասար Ածխաջրեր - 65.5

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -24.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +329.5%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.53
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -24.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +329.5%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.53

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Caramello Oh henry
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Caramello Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.61g 63.6g Oh henry
Սպիտակուցներ 6.19g 7.7g Oh henry
Ճարպեր 21.19g 23g Oh henry
Ածխաջրեր 63.81g 65.5g Oh henry
Կալորիականություն 462kcal 462kcal
Շաքար 56.92g 46.2g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 1.2g 1.9g Oh henry
Կալցիում 213mg 69mg Caramello
Երկաթ 1.09mg 0.5mg Caramello
Մագնեզիում 51mg Oh henry
Ֆոսֆոր 150mg 140mg Caramello
Կալիում 341mg 259mg Caramello
Նատրիում 122mg 193mg Caramello
Ցինկ 1.19mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg Oh henry
Մանգան 0.535mg Oh henry
Սելեն 3.2µg Oh henry
Վիտամին A 303IU 0IU Caramello
Վիտամին E 2.21mg Oh henry
Վիտամին C 1.7mg 0mg Caramello
Վիտամին B1 0.149mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg Oh henry
Վիտամին B5 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg Oh henry
Folate, total 44µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg Oh henry
Choline, total 37.1mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg Oh henry
Խոլեստերին 27mg 7mg Oh henry
Տրանս ճարպ 0.05g Caramello
Հագեցած ճարպ 12.72g 9.6g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.29g 5.53g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.63g 2.706g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Caramello Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet Equal
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Caramello
22%
Oh henry
Mineral Summary Score
22%
Caramello
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 10.72g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Oh henry
Oh henry is lower in Խոլեստերին (difference - 20mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.12g)
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Caramello
Caramello is lower in Նատրիում (difference - 71mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: