Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և 3 musketeers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs 3 musketeers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +461.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +92.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +82.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +375.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +541.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +18.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +173.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +14.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +461.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +92.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +82.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +375.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +541.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +18.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +173.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +14.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
11
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +60.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +194.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +217.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +352.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +224.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +425%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +75%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +55.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +165.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +570%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 7% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +60.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +194.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +217.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +352.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +224.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +425%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +75%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +55.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +165.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +570%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +213.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +146%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +146.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +38.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +276.6%
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +213.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +146%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +146.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +38.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +276.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -70.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +391.3%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.316
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -70.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +391.3%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.316

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob 3 musketeers
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob 3 musketeers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 76.27g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 8.15g 2.6g Carob
Ճարպեր 31.36g 12.75g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 77.77g 3 musketeers
Կալորիականություն 540kcal 436kcal Carob
Շաքար 34.11g 66.89g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 1.5g Carob
Կալցիում 303mg 54mg Carob
Երկաթ 1.29mg 0.67mg Carob
Մագնեզիում 36mg 29mg Carob
Ֆոսֆոր 126mg 69mg Carob
Կալիում 633mg 133mg Carob
Նատրիում 107mg 194mg Carob
Ցինկ 3.53mg 0.55mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.155mg Carob
Մանգան 0.14mg 0.16mg 3 musketeers
Սելեն 5.2µg 1.9µg Carob
Վիտամին A 10IU 67IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 1µg 20µg 3 musketeers
Վիտամին E 1.57mg 0.98mg Carob
Վիտամին C 0.5mg 0.2mg Carob
Վիտամին B1 0.1mg 0.034mg Carob
Վիտամին B2 0.178mg 0.056mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 0.23mg Carob
Վիտամին B5 0.75mg 0.231mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.015mg Carob
Folate, total 21µg 4µg Carob
Վիտամին B12 0.28µg 0.16µg Carob
Choline, total 19mg 12.2mg Carob
Վիտամին K 7.7µg 2.9µg Carob
Խոլեստերին 1mg 5mg Carob
Տրանս ճարպ 0g 0.129g Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 8.646g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 2.373g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 0.316g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob 3 musketeers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Carob
8%
3 musketeers
Mineral Summary Score
49%
Carob
23%
3 musketeers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 32.78g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 87mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 20.372g)
Which food is lower in glycemic index?
3 musketeers
3 musketeers is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: