Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +288.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +33%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +205.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +323%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +787.9%
հավասար Սելեն - 4.7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 37% 79% 132% 36% 21% 108% 258% 163% 26%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +288.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +33%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +205.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +323%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +787.9%
հավասար Սելեն - 4.7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +161.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +661.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +117592.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +257.1%
հավասար Վիտամին B1 - 0.1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 82% 0% 0% 25% 33% 149% 50% 35308% 57% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +161.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +661.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +117592.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +257.1%
հավասար Վիտամին B1 - 0.1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +90.2%
հավասար Ճարպեր - 33.7
հավասար Ջուր - 1.6
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
16% 34% 47% 2%
Սպիտակուցներ: 15.5 գ
Ճարպեր: 33.7 գ
Ածխաջրեր: 47.4 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 1.8 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +90.2%
հավասար Ճարպեր - 33.7
հավասար Ջուր - 1.6

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -83.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3361.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3510.2%
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
15% 52% 33%
Հագեցած ճարպ: 4.678 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 16.721 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 10.65 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -83.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3361.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3510.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Candy bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 43.3g Carob
Սպիտակուցներ 8.15g 15.5g Candy bar
Ճարպեր 31.36g 33.7g Candy bar
Ածխաջրեր 56.29g 47.4g Carob
Կալորիականություն 540kcal 522kcal Carob
Շաքար 34.11g 42.22g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 4.1g Candy bar
Կալցիում 303mg 78mg Carob
Երկաթ 1.29mg 0.97mg Carob
Մագնեզիում 36mg 110mg Candy bar
Ֆոսֆոր 126mg 308mg Candy bar
Կալիում 633mg 407mg Carob
Նատրիում 107mg 156mg Carob
Ցինկ 3.53mg 3.94mg Candy bar
Պղինձ 0.183mg 0.774mg Candy bar
Մանգան 0.14mg 1.243mg Candy bar
Սելեն 5.2µg 4.7µg Carob
Վիտամին A 10IU 0IU Carob
Վիտամին A, RAE 1µg 0µg Carob
Վիտամին E 1.57mg 4.1mg Candy bar
Վիտամին C 0.5mg 0mg Carob
Վիտամին B1 0.1mg 0.1mg
Վիտամին B2 0.178mg 0.14mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 7.922mg Candy bar
Վիտամին B5 0.75mg 0.83mg Candy bar
Վիտամին B6 0.13mg 153mg Candy bar
Folate, total 21µg 75µg Candy bar
Վիտամին B12 0.28µg 0µg Carob
Վիտամին K 7.7µg 0µg Carob
Տրիպտոֆան 0.149mg Candy bar
Տրեոնին 0.52mg Candy bar
Իզոլեյցին 0.534mg Candy bar
Լեյցին 0.986mg Candy bar
Լիզին 0.545mg Candy bar
Մեթիոնին 0.185mg Candy bar
Ֆենիլալանին 0.787mg Candy bar
Վալին 0.638mg Candy bar
Հիստիդին 0.385mg Candy bar
Խոլեստերին 1mg 0mg Candy bar
Հագեցած ճարպ 29.018g 4.678g Candy bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 16.721g Candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 10.65g Candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Carob
2975%
Candy bar
Mineral Summary Score
49%
Carob
88%
Candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 8.11g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 49mg)
Which food is lower in glycemic index?
Carob
Carob is lower in glycemic index (difference - 12)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Candy bar
Candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Candy bar
Candy bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 24.34g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169585/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: