Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Cassava և Agar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Cassava vs Agar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
9
Agar
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3806.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +7825.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +3566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +92.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +315.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1605.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +510%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1019.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +957.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4.8% 10% 15% 12% 24% 1.8% 9.3% 33% 50% 3.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 188% 803% 550% 22% 99% 13% 158% 203% 561% 40%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3806.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +7825.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +3566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +92.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +315.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1605.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +510%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1019.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +957.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Agar
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +770%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +322.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2531.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +362.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2720.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +244.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2048.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +167.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1184.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.78% 3.8% 0% 69% 22% 11% 16% 6.4% 20% 20% 0% 13% 4.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 100% 0% 0% 2.5% 51% 3.8% 181% 70% 435% 0% 35% 61%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +770%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +322.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2531.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +362.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2720.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +244.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2048.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +167.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1184.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
4
Agar
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +587.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +356.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +533.9%
հավասար Ճարպեր - 0.3
38% 60%
Սպիտակուցներ: 1.36 գ
Ճարպեր: 0.28 գ
Ածխաջրեր: 38.06 գ
Ջուր: 59.68 գ
Այլ: 0.62 գ
6% 81% 9% 4%
Սպիտակուցներ: 6.21 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 80.88 գ
Ջուր: 8.68 գ
Այլ: 3.93 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +587.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +356.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +533.9%
հավասար Ճարպեր - 0.3

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Agar
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +177.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +112.5%
38% 38% 24%
Հագեցած ճարպ: 0.074 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.075 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.048 գ
32% 14% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.061 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.027 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.102 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +177.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +112.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Cassava Agar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Cassava Agar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 36.26g 73.18g Agar
Սպիտակուցներ 1.36g 6.21g Agar
Ճարպեր 0.28g 0.3g Agar
Ածխաջրեր 38.06g 80.88g Agar
Կալորիականություն 160kcal 306kcal Agar
Շաքար 1.7g 2.97g Cassava
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g 7.7g Agar
Կալցիում 16mg 625mg Agar
Երկաթ 0.27mg 21.4mg Agar
Մագնեզիում 21mg 770mg Agar
Ֆոսֆոր 27mg 52mg Agar
Կալիում 271mg 1125mg Agar
Նատրիում 14mg 102mg Cassava
Ցինկ 0.34mg 5.8mg Agar
Պղինձ 0.1mg 0.61mg Agar
Մանգան 0.384mg 4.3mg Agar
Սելեն 0.7µg 7.4µg Agar
Վիտամին A 13IU 0IU Cassava
Վիտամին A, RAE 1µg 0µg Cassava
Վիտամին E 0.19mg 5mg Agar
Վիտամին C 20.6mg 0mg Cassava
Վիտամին B1 0.087mg 0.01mg Cassava
Վիտամին B2 0.048mg 0.222mg Agar
Վիտամին B3 0.854mg 0.202mg Cassava
Վիտամին B5 0.107mg 3.018mg Agar
Վիտամին B6 0.088mg 0.303mg Agar
Folate, total 27µg 580µg Agar
Choline, total 23.7mg 63.3mg Agar
Վիտամին K 1.9µg 24.4µg Agar
Տրիպտոֆան 0.019mg Cassava
Տրեոնին 0.028mg Cassava
Իզոլեյցին 0.027mg Cassava
Լեյցին 0.039mg Cassava
Լիզին 0.044mg Cassava
Մեթիոնին 0.011mg Cassava
Ֆենիլալանին 0.026mg Cassava
Վալին 0.035mg Cassava
Հիստիդին 0.02mg Cassava
Հագեցած ճարպ 0.074g 0.061g Agar
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.087g Agar
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.075g 0.027g Cassava
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.048g 0.102g Agar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Cassava Agar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14%
Cassava
72%
Agar
Mineral Summary Score
16%
Cassava
264%
Agar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Cassava
Cassava is lower in Շաքար (difference - 1.27g)
Which food is lower in Նատրիում?
Cassava
Cassava is lower in Նատրիում (difference - 88mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Agar
Agar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.013g)
Which food is lower in glycemic index?
Agar
Agar is lower in glycemic index (difference - 94)
Which food is cheaper?
Agar
Agar is cheaper (difference - $0.2)
Which food is richer in minerals?
Agar
Agar is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Cassava - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169985/nutrients
  2. Agar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170090/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: