Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Cassava և Drumstick tree սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

The main differences between Cassava and Drumstick tree

  • Cassava has more Մանգան, however Drumstick tree has more Վիտամին C, Վիտամին B5, Մագնեզիում, Բջջանյութ(Fiber), and Կալիում.
  • Daily need coverage for Վիտամին C from Drumstick tree is 134% higher.

Food types used in this article are Cassava, raw and Drumstick pods, raw.

Infographic

Cassava vs Drumstick tree infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +19%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +85.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +70.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +32.4%
հավասար Սելեն - 0.7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5% 11% 15% 12% 24% 2% 10% 34% 51% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 14% 33% 22% 41% 6% 13% 28% 34% 4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +19%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +85.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +70.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +32.4%
հավասար Սելեն - 0.7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +469.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +584.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +54.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +642.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +63%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 4% 0% 69% 22% 12% 17% 7% 21% 21% 0% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 0% 0% 470% 14% 18% 12% 48% 28% 33% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +469.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +584.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +54.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +642.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +63%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +346.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +54.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +56.5%
38% 60%
Սպիտակուցներ: 1.36 գ
Ճարպեր: 0.28 գ
Ածխաջրեր: 38.06 գ
Ջուր: 59.68 գ
Այլ: 0.62 գ
2% 9% 88%
Սպիտակուցներ: 2.1 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 8.53 գ
Ջուր: 88.2 գ
Այլ: 0.97 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +346.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +54.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +56.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1500%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -55.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +36%
38% 38% 24%
Հագեցած ճարպ: 0.074 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.075 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.048 գ
24% 74% 2%
Հագեցած ճարպ: 0.033 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.102 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.003 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1500%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -55.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +36%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Cassava Drumstick tree
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Cassava Drumstick tree Opinion
Զուտ ածխաջրեր 36.26g 5.33g Cassava
Սպիտակուցներ 1.36g 2.1g Drumstick tree
Ճարպեր 0.28g 0.2g Cassava
Ածխաջրեր 38.06g 8.53g Cassava
Կալորիականություն 160kcal 37kcal Cassava
Շաքար 1.7g Drumstick tree
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g 3.2g Drumstick tree
Կալցիում 16mg 30mg Drumstick tree
Երկաթ 0.27mg 0.36mg Drumstick tree
Մագնեզիում 21mg 45mg Drumstick tree
Ֆոսֆոր 27mg 50mg Drumstick tree
Կալիում 271mg 461mg Drumstick tree
Նատրիում 14mg 42mg Cassava
Ցինկ 0.34mg 0.45mg Drumstick tree
Պղինձ 0.1mg 0.084mg Cassava
Մանգան 0.384mg 0.259mg Cassava
Սելեն 0.7µg 0.7µg
Վիտամին A 13IU 74IU Drumstick tree
Վիտամին A, RAE 1µg 4µg Drumstick tree
Վիտամին E 0.19mg Cassava
Վիտամին C 20.6mg 141mg Drumstick tree
Վիտամին B1 0.087mg 0.053mg Cassava
Վիտամին B2 0.048mg 0.074mg Drumstick tree
Վիտամին B3 0.854mg 0.62mg Cassava
Վիտամին B5 0.107mg 0.794mg Drumstick tree
Վիտամին B6 0.088mg 0.12mg Drumstick tree
Folate, total 27µg 44µg Drumstick tree
Վիտամին K 1.9µg Cassava
Տրիպտոֆան 0.019mg Cassava
Տրեոնին 0.028mg Cassava
Իզոլեյցին 0.027mg Cassava
Լեյցին 0.039mg Cassava
Լիզին 0.044mg Cassava
Մեթիոնին 0.011mg Cassava
Ֆենիլալանին 0.026mg Cassava
Վալին 0.035mg Cassava
Հիստիդին 0.02mg Cassava
Հագեցած ճարպ 0.074g 0.033g Drumstick tree
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.075g 0.102g Drumstick tree
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.048g 0.003g Cassava

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Cassava Drumstick tree
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14%
Cassava
52%
Drumstick tree
Mineral Summary Score
16%
Cassava
20%
Drumstick tree

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Շաքար (difference - 1.7g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.041g)
Which food is lower in glycemic index?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in glycemic index (difference - 94)
Which food is cheaper?
Drumstick tree
Drumstick tree is cheaper (difference - $0.2)
Which food is richer in minerals?
Drumstick tree
Drumstick tree is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Cassava
Cassava is lower in Նատրիում (difference - 28mg)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Cassava - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169985/nutrients
  2. Drumstick tree - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170483/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: