Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Celtuce և Corn pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Celtuce vs Corn pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +87.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +770.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +130.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +577.8%
հավասար Կալցիում - 39
հավասար Երկաթ - 0.53
հավասար Պղինձ - 0.043
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 21% 20% 17% 29% 1.4% 7.4% 13% 90% 4.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 20% 11% 39% 16% 37% 13% 14% 10% 33%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +87.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +770.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +130.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +577.8%
հավասար Կալցիում - 39
հավասար Երկաթ - 0.53
հավասար Պղինձ - 0.043

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1082.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +427%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +25.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +87.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +154%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 210% 0% 0% 65% 14% 16% 10% 11% 12% 35% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 5.4% 15% 12% 17% 36% 19% 0% 29% 22% 39% 30% 1.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1082.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +427%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +25.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +87.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +154%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +30.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +420%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1580%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +364.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.1%
4% 95%
Սպիտակուցներ: 0.85 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 3.65 գ
Ջուր: 94.5 գ
Այլ: 0.7 գ
4% 5% 17% 72%
Սպիտակուցներ: 4.42 գ
Ճարպեր: 5.04 գ
Ածխաջրեր: 16.97 գ
Ջուր: 72.33 գ
Այլ: 1.24 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +30.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +420%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1580%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +364.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Celtuce Corn pudding
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Celtuce Corn pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 1.95g 15.77g Corn pudding
Սպիտակուցներ 0.85g 4.42g Corn pudding
Ճարպեր 0.3g 5.04g Corn pudding
Ածխաջրեր 3.65g 16.97g Corn pudding
Կալորիականություն 18kcal 131kcal Corn pudding
Օսլա 8.68g Corn pudding
Շաքար 6.59g Celtuce
Բջջանյութ(Fiber) 1.7g 1.2g Celtuce
Կալցիում 39mg 39mg
Երկաթ 0.55mg 0.53mg Celtuce
Մագնեզիում 28mg 15mg Celtuce
Ֆոսֆոր 39mg 90mg Corn pudding
Կալիում 330mg 176mg Celtuce
Նատրիում 11mg 282mg Celtuce
Ցինկ 0.27mg 0.48mg Corn pudding
Պղինձ 0.04mg 0.043mg Corn pudding
Մանգան 0.688mg 0.079mg Celtuce
Սելեն 0.9µg 6.1µg Corn pudding
Վիտամին A 3500IU 296IU Celtuce
Վիտամին A, RAE 175µg 57µg Celtuce
Վիտամին E 0.27mg Corn pudding
Վիտամին D 0IU 22IU Corn pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.5µg Corn pudding
Վիտամին C 19.5mg 3.7mg Celtuce
Վիտամին B1 0.055mg 0.069mg Corn pudding
Վիտամին B2 0.07mg 0.154mg Corn pudding
Վիտամին B3 0.55mg 1.033mg Corn pudding
Վիտամին B5 0.183mg Celtuce
Վիտամին B6 0.05mg 0.127mg Corn pudding
Folate, total 46µg 29µg Celtuce
Վիտամին B12 0µg 0.31µg Corn pudding
Choline, total 55.5mg Corn pudding
Վիտամին K 0.5µg Corn pudding
Տրիպտոֆան 0.006mg 0.059mg Corn pudding
Տրեոնին 0.039mg 0.169mg Corn pudding
Իզոլեյցին 0.055mg 0.195mg Corn pudding
Լեյցին 0.052mg 0.438mg Corn pudding
Լիզին 0.055mg 0.33mg Corn pudding
Մեթիոնին 0.01mg 0.114mg Corn pudding
Ֆենիլալանին 0.036mg 0.216mg Corn pudding
Վալին 0.046mg 0.255mg Corn pudding
Հիստիդին 0.015mg 0.11mg Corn pudding
Խոլեստերին 0mg 72mg Celtuce
Տրանս ճարպ 0g 0.093g Celtuce
Հագեցած ճարպ 2.451g Celtuce
22:6 n-3 (DHA) 0.006g Corn pudding
20:5 n-3 (EPA) 0.001g Corn pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.499g Corn pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g Corn pudding

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Celtuce Corn pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Celtuce
19%
Corn pudding
Mineral Summary Score
21%
Celtuce
20%
Corn pudding

Comparison summary

Which food is richer in vitamins?
Corn pudding
Corn pudding is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Celtuce
Celtuce is lower in Շաքար (difference - 6.59g)
Which food is lower in Նատրիում?
Celtuce
Celtuce is lower in Նատրիում (difference - 271mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Celtuce
Celtuce is lower in Խոլեստերին (difference - 72mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Celtuce
Celtuce is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.451g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Celtuce - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169990/nutrients
  2. Corn pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170492/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: