Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chayote և Gratin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chayote vs Gratin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Gratin
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +527.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +216.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1250%
հավասար Ցինկ - 0.69
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 13% 9% 8% 12% 1% 21% 41% 25% 2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 24% 15% 49% 35% 57% 19% 54% 22% 15%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +527.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +216.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1250%
հավասար Ցինկ - 0.69

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Gratin
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +745.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +156%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +111.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +55.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +128.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 3% 0% 26% 7% 7% 9% 15% 18% 70% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 16% 0% 0% 33% 16% 27% 19% 24% 41% 9% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +745.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +156%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +111.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +55.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +128.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
4
Gratin
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +517.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +5738.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +149.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +593.3%
5% 94%
Սպիտակուցներ: 0.82 գ
Ճարպեր: 0.13 գ
Ածխաջրեր: 4.51 գ
Ջուր: 94.24 գ
Այլ: 0.3 գ
5% 8% 11% 74% 2%
Սպիտակուցներ: 5.06 գ
Ճարպեր: 7.59 գ
Ածխաջրեր: 11.27 գ
Ջուր: 74 գ
Այլ: 2.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +517.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +5738.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +149.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +593.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Gratin
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +21390%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +384.2%
29% 11% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.028 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.057 գ
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 4.733 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.149 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.276 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +21390%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +384.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chayote Gratin
Lower in Շաքար ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chayote Gratin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 2.81g 9.47g Gratin
Սպիտակուցներ 0.82g 5.06g Gratin
Ճարպեր 0.13g 7.59g Gratin
Ածխաջրեր 4.51g 11.27g Gratin
Կալորիականություն 19kcal 132kcal Gratin
Շաքար 1.66g Gratin
Բջջանյութ(Fiber) 1.7g 1.8g Gratin
Կալցիում 17mg 119mg Gratin
Երկաթ 0.34mg 0.64mg Gratin
Մագնեզիում 12mg 20mg Gratin
Ֆոսֆոր 18mg 113mg Gratin
Կալիում 125mg 396mg Gratin
Նատրիում 2mg 433mg Chayote
Ցինկ 0.74mg 0.69mg Chayote
Պղինձ 0.123mg 0.16mg Gratin
Մանգան 0.189mg 0.161mg Chayote
Սելեն 0.2µg 2.7µg Gratin
Վիտամին A 0IU 264IU Gratin
Վիտամին A, RAE 0µg 64µg Gratin
Վիտամին E 0.12mg Chayote
Վիտամին C 7.7mg 9.9mg Gratin
Վիտամին B1 0.025mg 0.064mg Gratin
Վիտամին B2 0.029mg 0.116mg Gratin
Վիտամին B3 0.47mg 0.993mg Gratin
Վիտամին B5 0.249mg 0.387mg Gratin
Վիտամին B6 0.076mg 0.174mg Gratin
Folate, total 93µg 11µg Chayote
Վիտամին K 4.1µg Chayote
Տրիպտոֆան 0.011mg 0.07mg Gratin
Տրեոնին 0.04mg 0.192mg Gratin
Իզոլեյցին 0.044mg 0.284mg Gratin
Լեյցին 0.077mg 0.443mg Gratin
Լիզին 0.039mg 0.381mg Gratin
Մեթիոնին 0.001mg 0.117mg Gratin
Ֆենիլալանին 0.047mg 0.254mg Gratin
Վալին 0.063mg 0.325mg Gratin
Հիստիդին 0.015mg 0.151mg Gratin
Խոլեստերին 0mg 23mg Chayote
Հագեցած ճարպ 0.028g 4.733g Chayote
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.01g 2.149g Gratin
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.057g 0.276g Gratin

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chayote Gratin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14%
Chayote
15%
Gratin
Mineral Summary Score
13%
Chayote
32%
Gratin

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Gratin
Gratin is lower in Շաքար (difference - 1.66g)
Which food is cheaper?
Gratin
Gratin is cheaper (difference - $0.8)
Which food is richer in minerals?
Gratin
Gratin is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Gratin
Gratin is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Chayote
Chayote is lower in Նատրիում (difference - 431mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chayote
Chayote is lower in Խոլեստերին (difference - 23mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chayote
Chayote is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.705g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chayote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170402/nutrients
  2. Gratin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170442/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: