Foodstruct
Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Chayote և Gratin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Chayote and Gratin

  • Chayote has more Folate, and total, however Gratin has more Ֆոսֆոր, Կալցիում, Կալիում, Վիտամին B6, Վիտամին A, RAE, and Վիտամին B2.
  • Gratin's daily need coverage for Հագեցած ճարպ is 24% more.
  • Chayote has 8 times more Folate, total than Gratin. Chayote has 93µg of Folate, total, while Gratin has 11µg.
  • Chayote is lower in Հագեցած ճարպ.

The food varieties used in the comparison are Chayote, fruit, raw and Potatoes, au gratin, home-prepared from recipe using butter.

Infographic

Chayote vs Gratin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
6
Gratin
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +216.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +527.8%
հավասար Ցինկ - 0.69
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 13% 6% 12% 9% 41% 21% 8% 1%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 24% 36% 35% 15% 54% 19% 49% 57%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +216.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +527.8%
հավասար Ցինկ - 0.69

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
7
Gratin
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +745.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +156%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +111.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +55.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +128.9%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 26% 0% 3% 0% 7% 7% 9% 15% 18% 0% 11% 70%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 33% 16% 0% 0% 16% 27% 19% 24% 41% 0% 0% 9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +745.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +156%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +111.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +55.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +128.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chayote Gratin
Lower in Շաքար ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chayote Gratin Opinion
Կալորիականություն 19kcal 132kcal Gratin
Սպիտակուցներ 0.82g 5.06g Gratin
Ճարպեր 0.13g 7.59g Gratin
Վիտամին C 7.7mg 9.9mg Gratin
Զուտ ածխաջրեր 2.81g 9.47g Gratin
Ածխաջրեր 4.51g 11.27g Gratin
Խոլեստերին 0mg 23mg Chayote
Վիտամին D 0IU 0IU
Երկաթ 0.34mg 0.64mg Gratin
Կալցիում 17mg 119mg Gratin
Կալիում 125mg 396mg Gratin
Մագնեզիում 12mg 20mg Gratin
Շաքար 1.66g g Gratin
Բջջանյութ(Fiber) 1.7g 1.8g Gratin
Պղինձ 0.123mg 0.16mg Gratin
Ցինկ 0.74mg 0.69mg Chayote
Օսլա g g
Ֆոսֆոր 18mg 113mg Gratin
Նատրիում 2mg 433mg Chayote
Վիտամին A 0IU 264IU Gratin
Վիտամին E 0.12mg mg Chayote
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին B1 0.025mg 0.064mg Gratin
Վիտամին B2 0.029mg 0.116mg Gratin
Վիտամին B3 0.47mg 0.993mg Gratin
Վիտամին B5 0.249mg 0.387mg Gratin
Վիտամին B6 0.076mg 0.174mg Gratin
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 4.1µg µg Chayote
Folate, total 93µg 11µg Chayote
Տրանս ճարպ 0g g Gratin
Հագեցած ճարպ 0.028g 4.733g Chayote
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.01g 2.149g Gratin
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.057g 0.276g Gratin
Տրիպտոֆան 0.011mg 0.07mg Gratin
Տրեոնին 0.04mg 0.192mg Gratin
Իզոլեյցին 0.044mg 0.284mg Gratin
Լեյցին 0.077mg 0.443mg Gratin
Լիզին 0.039mg 0.381mg Gratin
Մեթիոնին 0.001mg 0.117mg Gratin
Ֆենիլալանին 0.047mg 0.254mg Gratin
Վալին 0.063mg 0.325mg Gratin
Հիստիդին 0.015mg 0.151mg Gratin
Ֆրուկտոզա g g

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chayote Gratin
Low Կալորիականություն diet ok
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14
Chayote
15
Gratin
Mineral Summary Score
13
Chayote
36
Gratin

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
5%
Chayote
30%
Gratin
Carbohydrates
5%
Chayote
11%
Gratin
Fats
1%
Chayote
35%
Gratin

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Gratin
Gratin is lower in Շաքար (difference - 1.66g)
Which food is cheaper?
Gratin
Gratin is cheaper (difference - $0.8)
Which food is richer in minerals?
Gratin
Gratin is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Gratin
Gratin is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chayote
Chayote is lower in Խոլեստերին (difference - 23mg)
Which food is lower in Նատրիում?
Chayote
Chayote is lower in Նատրիում (difference - 431mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chayote
Chayote is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.705g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chayote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170402/nutrients
  2. Gratin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170442/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: