Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chayote և Rapini սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chayote vs Rapini infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Rapini
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +192.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +535.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +529.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +305.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +109%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +400%
հավասար Ցինկ - 0.77
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 13% 9% 8% 12% 1% 21% 41% 25% 2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 81% 16% 32% 18% 5% 22% 14% 52% 6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +192.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +535.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +529.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +305.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +109%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +400%
հավասար Ցինկ - 0.77

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
9
Rapini
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +12%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +162.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +548%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +344.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +159.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +5363.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 3% 0% 26% 7% 7% 9% 15% 18% 70% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 158% 33% 0% 68% 41% 30% 23% 20% 40% 63% 0% 560%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +12%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +162.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +548%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +344.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +159.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +5363.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
3
Rapini
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +58.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +286.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +276.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +213.3%
հավասար Ջուր - 92.55
5% 94%
Սպիտակուցներ: 0.82 գ
Ճարպեր: 0.13 գ
Ածխաջրեր: 4.51 գ
Ջուր: 94.24 գ
Այլ: 0.3 գ
3% 3% 93%
Սպիտակուցներ: 3.17 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 2.85 գ
Ջուր: 92.55 գ
Այլ: 0.94 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +58.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +286.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +276.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +213.3%
հավասար Ջուր - 92.55

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Rapini
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +160%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +128.1%
29% 11% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.028 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.057 գ
24% 13% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.13 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +160%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +128.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chayote Rapini
Lower in Շաքար ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chayote Rapini Opinion
Զուտ ածխաջրեր 2.81g 0.15g Chayote
Սպիտակուցներ 0.82g 3.17g Rapini
Ճարպեր 0.13g 0.49g Rapini
Ածխաջրեր 4.51g 2.85g Chayote
Կալորիականություն 19kcal 22kcal Rapini
Ֆրուկտոզա 0.17g Rapini
Շաքար 1.66g 0.38g Rapini
Բջջանյութ(Fiber) 1.7g 2.7g Rapini
Կալցիում 17mg 108mg Rapini
Երկաթ 0.34mg 2.14mg Rapini
Մագնեզիում 12mg 22mg Rapini
Ֆոսֆոր 18mg 73mg Rapini
Կալիում 125mg 196mg Rapini
Նատրիում 2mg 33mg Chayote
Ցինկ 0.74mg 0.77mg Rapini
Պղինձ 0.123mg 0.042mg Chayote
Մանգան 0.189mg 0.395mg Rapini
Սելեն 0.2µg 1µg Rapini
Վիտամին A 0IU 2622IU Rapini
Վիտամին A, RAE 0µg 131µg Rapini
Վիտամին E 0.12mg 1.62mg Rapini
Վիտամին C 7.7mg 20.2mg Rapini
Վիտամին B1 0.025mg 0.162mg Rapini
Վիտամին B2 0.029mg 0.129mg Rapini
Վիտամին B3 0.47mg 1.221mg Rapini
Վիտամին B5 0.249mg 0.322mg Rapini
Վիտամին B6 0.076mg 0.171mg Rapini
Folate, total 93µg 83µg Chayote
Վիտամին K 4.1µg 224µg Rapini
Տրիպտոֆան 0.011mg 0.043mg Rapini
Տրեոնին 0.04mg 0.106mg Rapini
Իզոլեյցին 0.044mg 0.104mg Rapini
Լեյցին 0.077mg 0.17mg Rapini
Լիզին 0.039mg 0.198mg Rapini
Մեթիոնին 0.001mg 0.048mg Rapini
Ֆենիլալանին 0.047mg 0.128mg Rapini
Վալին 0.063mg 0.153mg Rapini
Հիստիդին 0.015mg 0.066mg Rapini
Հագեցած ճարպ 0.028g 0.05g Chayote
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.01g 0.026g Rapini
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.057g 0.13g Rapini

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chayote Rapini
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14%
Chayote
86%
Rapini
Mineral Summary Score
13%
Chayote
27%
Rapini

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rapini
Rapini is lower in Շաքար (difference - 1.28g)
Which food is cheaper?
Rapini
Rapini is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in minerals?
Rapini
Rapini is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Rapini
Rapini is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Chayote
Chayote is lower in Նատրիում (difference - 31mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chayote
Chayote is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.022g)
Which food is lower in glycemic index?
Chayote
Chayote is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chayote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170402/nutrients
  2. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: