Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Chayote և Wakame սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Chayote and Wakame different?

  • Chayote contains less Մանգան, Folate, total, Երկաթ, Մագնեզիում, Պղինձ, Վիտամին B2, Կալցիում, Վիտամին B5, and Ֆոսֆոր than Wakame.
  • Wakame covers your daily need of Մանգան 53% more than Chayote.
  • Chayote contains less Նատրիում.

Chayote, fruit, raw and Seaweed, wakame, raw types were used in this article.

Infographic

Chayote vs Wakame infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
7
Wakame
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +782.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +541.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +791.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +130.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +640.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +250%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 13% 9% 8% 12% 1% 21% 41% 25% 2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 82% 77% 35% 5% 114% 11% 95% 183% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +782.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +541.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +791.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +130.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +640.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +250%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
8
Wakame
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +156.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +140%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +693.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +240.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +179.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +110.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +29.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 3% 0% 26% 7% 7% 9% 15% 18% 70% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 22% 20% 0% 10% 15% 54% 30% 42% 1% 147% 0% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +156.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +140%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +693.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +240.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +179.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +110.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +29.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
4
Wakame
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +269.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +392.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +102.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +2300%
5% 94%
Սպիտակուցներ: 0.82 գ
Ճարպեր: 0.13 գ
Ածխաջրեր: 4.51 գ
Ջուր: 94.24 գ
Այլ: 0.3 գ
3% 9% 80% 7%
Սպիտակուցներ: 3.03 գ
Ճարպեր: 0.64 գ
Ածխաջրեր: 9.14 գ
Ջուր: 79.99 գ
Այլ: 7.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +269.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +392.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +102.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +2300%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Wakame
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -78.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +480%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +282.5%
29% 11% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.028 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.057 գ
32% 14% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.058 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.218 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -78.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +480%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +282.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chayote Wakame
Lower in Շաքար ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in glycemic index Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chayote Wakame Opinion
Զուտ ածխաջրեր 2.81g 8.64g Wakame
Սպիտակուցներ 0.82g 3.03g Wakame
Ճարպեր 0.13g 0.64g Wakame
Ածխաջրեր 4.51g 9.14g Wakame
Կալորիականություն 19kcal 45kcal Wakame
Շաքար 1.66g 0.65g Wakame
Բջջանյութ(Fiber) 1.7g 0.5g Chayote
Կալցիում 17mg 150mg Wakame
Երկաթ 0.34mg 2.18mg Wakame
Մագնեզիում 12mg 107mg Wakame
Ֆոսֆոր 18mg 80mg Wakame
Կալիում 125mg 50mg Chayote
Նատրիում 2mg 872mg Chayote
Ցինկ 0.74mg 0.38mg Chayote
Պղինձ 0.123mg 0.284mg Wakame
Մանգան 0.189mg 1.4mg Wakame
Սելեն 0.2µg 0.7µg Wakame
Վիտամին A 0IU 360IU Wakame
Վիտամին A, RAE 0µg 18µg Wakame
Վիտամին E 0.12mg 1mg Wakame
Վիտամին C 7.7mg 3mg Chayote
Վիտամին B1 0.025mg 0.06mg Wakame
Վիտամին B2 0.029mg 0.23mg Wakame
Վիտամին B3 0.47mg 1.6mg Wakame
Վիտամին B5 0.249mg 0.697mg Wakame
Վիտամին B6 0.076mg 0.002mg Chayote
Folate, total 93µg 196µg Wakame
Վիտամին K 4.1µg 5.3µg Wakame
Տրիպտոֆան 0.011mg 0.035mg Wakame
Տրեոնին 0.04mg 0.165mg Wakame
Իզոլեյցին 0.044mg 0.087mg Wakame
Լեյցին 0.077mg 0.257mg Wakame
Լիզին 0.039mg 0.112mg Wakame
Մեթիոնին 0.001mg 0.063mg Wakame
Ֆենիլալանին 0.047mg 0.112mg Wakame
Վալին 0.063mg 0.209mg Wakame
Հիստիդին 0.015mg 0.015mg
Հագեցած ճարպ 0.028g 0.13g Chayote
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.186g Wakame
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.01g 0.058g Wakame
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.057g 0.218g Wakame

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chayote Wakame
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14%
Chayote
29%
Wakame
Mineral Summary Score
13%
Chayote
65%
Wakame

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Wakame
Wakame is lower in Շաքար (difference - 1.01g)
Which food is cheaper?
Wakame
Wakame is cheaper (difference - $0.8)
Which food is richer in minerals?
Wakame
Wakame is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Wakame
Wakame is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Chayote
Chayote is lower in Նատրիում (difference - 870mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chayote
Chayote is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.102g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chayote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170402/nutrients
  2. Wakame - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170496/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: