Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chicken liver pate և Porterhouse steak սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chicken liver pate vs Porterhouse steak infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +212.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +980%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +135.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +69.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +214.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +113.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 345% 9.3% 75% 8.4% 50% 58% 60% 21% 251%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2.1% 110% 16% 83% 26% 8.5% 124% 43% 2% 107%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +212.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +980%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +135.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +69.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +214.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +113.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +444.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +514.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +734.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +4485.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +270.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +150.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +90.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +40.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 43% 20% 0% 33% 13% 323% 141% 157% 60% 241% 1009% 125% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 3.6% 0% 0% 25% 53% 79% 19% 84% 5.3% 273% 50% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +444.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +514.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +734.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +4485.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +270.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +150.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +90.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +40.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +20.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +78.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +67.5%
13% 13% 7% 66%
Սպիտակուցներ: 13.45 գ
Ճարպեր: 13.1 գ
Ածխաջրեր: 6.55 գ
Ջուր: 65.64 գ
Այլ: 1.26 գ
24% 19% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 23.96 գ
Ճարպեր: 19.27 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 54.66 գ
Այլ: 2.11 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +20.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +78.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +67.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -45%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +256.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +63.8%
34% 45% 21%
Հագեցած ճարպ: 4 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.28 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.46 գ
44% 52% 4%
Հագեցած ճարպ: 7.271 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.65 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.69 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -45%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +256.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +63.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chicken liver pate Porterhouse steak
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chicken liver pate Porterhouse steak Opinion
Զուտ ածխաջրեր 6.55g 0g Chicken liver pate
Սպիտակուցներ 13.45g 23.96g Porterhouse steak
Ճարպեր 13.1g 19.27g Porterhouse steak
Ածխաջրեր 6.55g 0g Chicken liver pate
Կալորիականություն 201kcal 276kcal Porterhouse steak
Կալցիում 10mg 7mg Chicken liver pate
Երկաթ 9.19mg 2.94mg Chicken liver pate
Մագնեզիում 13mg 22mg Porterhouse steak
Ֆոսֆոր 175mg 193mg Porterhouse steak
Կալիում 95mg 299mg Porterhouse steak
Նատրիում 386mg 65mg Porterhouse steak
Ցինկ 2.14mg 4.56mg Porterhouse steak
Պղինձ 0.18mg 0.13mg Chicken liver pate
Մանգան 0.162mg 0.015mg Chicken liver pate
Սելեն 46.1µg 19.6µg Chicken liver pate
Վիտամին A 724IU 0IU Chicken liver pate
Վիտամին A, RAE 217µg 0µg Chicken liver pate
Վիտամին E 0.98mg 0.18mg Chicken liver pate
Վիտամին C 10mg 0mg Chicken liver pate
Վիտամին B1 0.052mg 0.099mg Porterhouse steak
Վիտամին B2 1.401mg 0.228mg Chicken liver pate
Վիտամին B3 7.517mg 4.21mg Chicken liver pate
Վիտամին B5 2.62mg 0.314mg Chicken liver pate
Վիտամին B6 0.26mg 0.365mg Porterhouse steak
Folate, total 321µg 7µg Chicken liver pate
Վիտամին B12 8.07µg 2.18µg Chicken liver pate
Choline, total 228.8mg 91.3mg Chicken liver pate
Տրիպտոֆան 0.195mg 0.259mg Porterhouse steak
Տրեոնին 0.601mg 1.104mg Porterhouse steak
Իզոլեյցին 0.735mg 1.228mg Porterhouse steak
Լեյցին 1.196mg 2.105mg Porterhouse steak
Լիզին 0.953mg 2.233mg Porterhouse steak
Մեթիոնին 0.34mg 0.676mg Porterhouse steak
Ֆենիլալանին 0.694mg 1.033mg Porterhouse steak
Վալին 0.863mg 1.288mg Porterhouse steak
Հիստիդին 0.347mg 0.775mg Porterhouse steak
Խոլեստերին 391mg 67mg Porterhouse steak
Հագեցած ճարպ 4g 7.271g Chicken liver pate
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.28g 8.65g Porterhouse steak
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.46g 0.69g Chicken liver pate

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chicken liver pate Porterhouse steak
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
167%
Chicken liver pate
45%
Porterhouse steak
Mineral Summary Score
88%
Chicken liver pate
52%
Porterhouse steak

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Porterhouse steak
Porterhouse steak is lower in Նատրիում (difference - 321mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Porterhouse steak
Porterhouse steak is lower in Խոլեստերին (difference - 324mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chicken liver pate
Chicken liver pate is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.271g)
Which food is lower in glycemic index?
Chicken liver pate
Chicken liver pate is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is richer in vitamins?
Chicken liver pate
Chicken liver pate is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chicken liver pate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172928/nutrients
  2. Porterhouse steak - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169459/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: