Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Porterhouse steak և Beef sirloin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Porterhouse steak vs Beef sirloin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +53.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +31.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +98.5%
հավասար Նատրիում - 66
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 111% 16% 83% 27% 9% 125% 44% 2% 107%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 72% 20% 109% 37% 9% 156% 29% 2% 213%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +53.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +31.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +98.5%
հավասար Նատրիում - 66

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +39.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +113.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +93.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +86.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +28.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 25% 53% 79% 19% 85% 6% 273% 50% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 8% 0% 0% 22% 38% 169% 37% 158% 8% 184% 64% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +39.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +113.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +93.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +86.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +28.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +283.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +257.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +28.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16.3%
24% 19% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 23.96 գ
Ճարպեր: 19.27 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 54.66 գ
Այլ: 2.11 գ
31% 5% 64%
Սպիտակուցներ: 30.8 գ
Ճարպեր: 5.03 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 63.58 գ
Այլ: 0.59 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +283.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +257.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +28.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +331.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +273%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -73.7%
44% 52% 4%
Հագեցած ճարպ: 7.271 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.65 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.69 գ
47% 49% 5%
Հագեցած ճարպ: 1.915 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.006 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.185 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +331.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +273%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -73.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Porterhouse steak Beef sirloin
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Porterhouse steak Beef sirloin Opinion
Սպիտակուցներ 23.96g 30.8g Beef sirloin
Ճարպեր 19.27g 5.03g Porterhouse steak
Կալորիականություն 276kcal 177kcal Porterhouse steak
Կալցիում 7mg 22mg Beef sirloin
Երկաթ 2.94mg 1.92mg Porterhouse steak
Մագնեզիում 22mg 27mg Beef sirloin
Ֆոսֆոր 193mg 253mg Beef sirloin
Կալիում 299mg 410mg Beef sirloin
Նատրիում 65mg 66mg Porterhouse steak
Ցինկ 4.56mg 5.7mg Beef sirloin
Պղինձ 0.13mg 0.085mg Porterhouse steak
Մանգան 0.015mg 0.011mg Porterhouse steak
Սելեն 19.6µg 38.9µg Beef sirloin
Վիտամին E 0.18mg 0.39mg Beef sirloin
Վիտամին B1 0.099mg 0.088mg Porterhouse steak
Վիտամին B2 0.228mg 0.163mg Porterhouse steak
Վիտամին B3 4.21mg 9.001mg Beef sirloin
Վիտամին B5 0.314mg 0.607mg Beef sirloin
Վիտամին B6 0.365mg 0.681mg Beef sirloin
Folate, total 7µg 10µg Beef sirloin
Վիտամին B12 2.18µg 1.47µg Porterhouse steak
Choline, total 91.3mg 117.3mg Beef sirloin
Վիտամին K 1.4µg Beef sirloin
Տրիպտոֆան 0.259mg 0.202mg Porterhouse steak
Տրեոնին 1.104mg 1.23mg Beef sirloin
Իզոլեյցին 1.228mg 1.401mg Beef sirloin
Լեյցին 2.105mg 2.45mg Beef sirloin
Լիզին 2.233mg 2.603mg Beef sirloin
Մեթիոնին 0.676mg 0.802mg Beef sirloin
Ֆենիլալանին 1.033mg 1.217mg Beef sirloin
Վալին 1.288mg 1.528mg Beef sirloin
Հիստիդին 0.775mg 0.983mg Beef sirloin
Խոլեստերին 67mg 81mg Porterhouse steak
Հագեցած ճարպ 7.271g 1.915g Beef sirloin
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.65g 2.006g Porterhouse steak
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.69g 0.185g Porterhouse steak

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Porterhouse steak Beef sirloin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
45%
Porterhouse steak
53%
Beef sirloin
Mineral Summary Score
52%
Porterhouse steak
65%
Beef sirloin

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Porterhouse steak
Porterhouse steak is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Porterhouse steak
Porterhouse steak is lower in Խոլեստերին (difference - 14mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Beef sirloin
Beef sirloin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.356g)
Which food is richer in minerals?
Beef sirloin
Beef sirloin is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Beef sirloin
Beef sirloin is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Porterhouse steak - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169459/nutrients
  2. Beef sirloin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168636/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: