Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chocolate pudding և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chocolate pudding vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +207.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +850%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +68.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2300%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +4200%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +463.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +73.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +191.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +207.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +850%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +68.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2300%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +4200%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +463.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +73.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +191.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1033.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +258.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1857.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3700%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1033.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +258.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1857.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3700%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +7359%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +107.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +147.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +379.1%
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +7359%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +107.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +147.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +379.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chocolate pudding Gelatin dessert
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chocolate pudding Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 18.49g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 3.15g 7.8g Gelatin dessert
Ճարպեր 1.92g 0g Chocolate pudding
Ածխաջրեր 18.89g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 105kcal 381kcal Gelatin dessert
Շաքար 86.04g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 0g Chocolate pudding
Կալցիում 104mg 3mg Chocolate pudding
Երկաթ 0.4mg 0.13mg Chocolate pudding
Մագնեզիում 19mg 2mg Chocolate pudding
Ֆոսֆոր 238mg 141mg Chocolate pudding
Կալիում 168mg 7mg Chocolate pudding
Նատրիում 284mg 466mg Chocolate pudding
Ցինկ 0.43mg 0.01mg Chocolate pudding
Պղինձ 0.068mg 0.118mg Gelatin dessert
Մանգան 0.062mg 0.011mg Chocolate pudding
Սելեն 2.3µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 170IU 0IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին D 33IU 0IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.8mg 0mg Chocolate pudding
Վիտամին B1 0.034mg 0.003mg Chocolate pudding
Վիտամին B2 0.147mg 0.041mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.108mg 0.009mg Chocolate pudding
Վիտամին B5 0.274mg 0.014mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.038mg 0.001mg Chocolate pudding
Folate, total 5µg 3µg Chocolate pudding
Վիտամին B12 0.31µg 0µg Chocolate pudding
Choline, total 3.5mg Gelatin dessert
Տրիպտոֆան 0.044mg 0mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.182mg 0.118mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg 0.251mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.074mg 0.062mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.208mg 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.082mg 0.068mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 6mg 0mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 1.064g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.561g 0g Chocolate pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0g Chocolate pudding

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chocolate pudding Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Chocolate pudding
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
27%
Chocolate pudding
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.064g)
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 86.04g)
Which food is lower in Նատրիում?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Նատրիում (difference - 182mg)
Which food is lower in glycemic index?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in glycemic index (difference - 2)
Which food is richer in minerals?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: