Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chocolate pudding և Whatchamacallit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chocolate pudding vs Whatchamacallit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +182.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +80.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +432.3%
հավասար Նատրիում - 299
հավասար Ցինկ - 0.43
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +182.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +80.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +432.3%
հավասար Նատրիում - 299
հավասար Ցինկ - 0.43

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +223.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2187%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +19.4%
հավասար Վիտամին B5 - 0.26
հավասար Վիտամին B6 - 0.04
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +223.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2187%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +19.4%
հավասար Վիտամին B5 - 0.26
հավասար Վիտամին B6 - 0.04

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2353.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +155.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +234.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +38.6%
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2353.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +155.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +234.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +38.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +573.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +528.8%
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +573.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +528.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chocolate pudding Whatchamacallit
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chocolate pudding Whatchamacallit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 18.49g 61.33g Whatchamacallit
Սպիտակուցներ 3.15g 8.04g Whatchamacallit
Ճարպեր 1.92g 23.68g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 18.89g 63.23g Whatchamacallit
Կալորիականություն 105kcal 494kcal Whatchamacallit
Շաքար 48.86g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 1.9g Whatchamacallit
Կալցիում 104mg 118mg Whatchamacallit
Երկաթ 0.4mg 1.13mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 19mg 28mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 238mg 138mg Chocolate pudding
Կալիում 168mg 303mg Whatchamacallit
Նատրիում 284mg 299mg Chocolate pudding
Ցինկ 0.43mg 0.43mg
Պղինձ 0.068mg 0.12mg Whatchamacallit
Մանգան 0.062mg 0.33mg Whatchamacallit
Սելեն 2.3µg 0.7µg Chocolate pudding
Վիտամին A 170IU 134IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 38µg Chocolate pudding
Վիտամին E 1.27mg Whatchamacallit
Վիտամին D 33IU 0IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.8mg 0.9mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.034mg 0.11mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.147mg 0.21mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 0.108mg 2.47mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.274mg 0.26mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.038mg 0.04mg Whatchamacallit
Folate, total 5µg 18µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.31µg 0.37µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg Whatchamacallit
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 6mg 12mg Chocolate pudding
Տրանս ճարպ 0.12g Chocolate pudding
Հագեցած ճարպ 1.064g 17.04g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.561g 3.78g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0.83g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chocolate pudding Whatchamacallit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Chocolate pudding
21%
Whatchamacallit
Mineral Summary Score
27%
Chocolate pudding
32%
Whatchamacallit

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 48.86g)
Which food is lower in Նատրիում?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Նատրիում (difference - 15mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 15.976g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients
  2. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: