Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chunky bar և Reesesticks սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chunky bar vs Reesesticks infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +42.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +44.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 34% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +42.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +44.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +14%
հավասար Ածխաջրեր - 55.38
հավասար Այլ - 2.15
8% 28% 60% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 7.5 գ
Ճարպեր: 27.5 գ
Ածխաջրեր: 60 գ
Ջուր: 2.9 գ
Այլ: 2.1 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +14%
հավասար Ածխաջրեր - 55.38
հավասար Այլ - 2.15

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 13.21
100%
Հագեցած ճարպ: 12.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 13.21

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chunky bar Reesesticks
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chunky bar Reesesticks Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.5g 52.08g Chunky bar
Սպիտակուցներ 7.5g 9.53g Reesesticks
Ճարպեր 27.5g 31.34g Reesesticks
Ածխաջրեր 60g 55.38g Chunky bar
Կալորիականություն 475kcal 521kcal Reesesticks
Շաքար 52.5g 40.33g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 2.5g 3.3g Reesesticks
Կալցիում 100mg 70mg Chunky bar
Երկաթ 0.9mg 1.3mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg Reesesticks
Կալիում 295mg Reesesticks
Նատրիում 38mg 264mg Chunky bar
Ցինկ 0.99mg Reesesticks
Պղինձ 0.2mg Reesesticks
Սելեն 0.7µg Reesesticks
Վիտամին A 0IU 58IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg Reesesticks
Վիտամին C 0mg 0.6mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg Reesesticks
Վիտամին B3 3.64mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg Reesesticks
Folate, total 40µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg Reesesticks
Խոլեստերին 10mg 6mg Reesesticks
Տրանս ճարպ 0.16g Reesesticks
Հագեցած ճարպ 12.5g 13.21g Chunky bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chunky bar Reesesticks
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Chunky bar
24%
Reesesticks
Mineral Summary Score
7%
Chunky bar
32%
Reesesticks

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 12.17g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Նատրիում (difference - 226mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.71g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chunky bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167586/nutrients
  2. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: