Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Clementine և Nectarine սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

The main differences between Clementine and Nectarine

  • Nectarine contains less Վիտամին C than Clementine.
  • Daily need coverage for Վիտամին C from Clementine is 48% higher.
  • Nectarine has 5 times less Կալցիում than Clementine. Clementine has 30mg of Կալցիում, while Nectarine has 6mg.

Food types used in this article are Clementines, raw and Nectarines, raw.

Infographic

Clementine vs Nectarine infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
հավասար Մագնեզիում - 9
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 9% 6% 8% 9% 16% 1% 2% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 11% 7% 12% 18% 0% 5% 29%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
հավասար Մագնեզիում - 9

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +803.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +152.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +380%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +285%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.027
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 163% 22% 7% 12% 10% 18% 18% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 20% 16% 0% 19% 9% 7% 22% 12% 6% 4% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +803.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +152.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +380%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +285%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.027

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Clementine Nectarine
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Clementine Nectarine Opinion
Զուտ ածխաջրեր 10.32g 8.85g Clementine
Սպիտակուցներ 0.85g 1.06g Nectarine
Ճարպեր 0.15g 0.32g Nectarine
Ածխաջրեր 12.02g 10.55g Clementine
Կալորիականություն 47kcal 44kcal Clementine
Օսլա 0g 0.07g Nectarine
Ֆրուկտոզա 1.64g 1.37g Clementine
Շաքար 9.18g 7.89g Nectarine
Բջջանյութ(Fiber) 1.7g 1.7g
Կալցիում 30mg 6mg Clementine
Երկաթ 0.14mg 0.28mg Nectarine
Մագնեզիում 10mg 9mg Clementine
Ֆոսֆոր 21mg 26mg Nectarine
Կալիում 177mg 201mg Nectarine
Նատրիում 1mg 0mg Nectarine
Ցինկ 0.06mg 0.17mg Nectarine
Պղինձ 0.043mg 0.086mg Nectarine
Վիտամին A IU 332IU Nectarine
Վիտամին E 0.2mg 0.77mg Nectarine
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 48.8mg 5.4mg Clementine
Վիտամին B1 0.086mg 0.034mg Clementine
Վիտամին B2 0.03mg 0.027mg Clementine
Վիտամին B3 0.636mg 1.125mg Nectarine
Վիտամին B5 0.151mg 0.185mg Nectarine
Վիտամին B6 0.075mg 0.025mg Clementine
Folate, total 24µg 5µg Clementine
Վիտամին B12 µg 0µg Nectarine
Վիտամին K 0µg 2.2µg Nectarine
Տրիպտոֆան mg 0.005mg Nectarine
Տրեոնին mg 0.009mg Nectarine
Իզոլեյցին mg 0.009mg Nectarine
Լեյցին mg 0.014mg Nectarine
Լիզին mg 0.016mg Nectarine
Մեթիոնին mg 0.006mg Nectarine
Ֆենիլալանին mg 0.021mg Nectarine
Վալին mg 0.013mg Nectarine
Հիստիդին mg 0.008mg Nectarine
Խոլեստերին mg 0mg Clementine
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ g 0.025g Clementine
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.088g Nectarine
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.113g Nectarine

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Clementine Nectarine
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21
Clementine
10
Nectarine
Mineral Summary Score
8
Clementine
10
Nectarine

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
5%
Clementine
6%
Nectarine
Carbohydrates
12%
Clementine
11%
Nectarine
Fats
1%
Clementine
1%
Nectarine

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Nectarine
Nectarine is lower in Շաքար (difference - 1.29g)
Which food is lower in Նատրիում?
Nectarine
Nectarine is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in glycemic index?
Nectarine
Nectarine is lower in glycemic index (difference - 4)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Clementine
Clementine is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Clementine
Clementine is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.025g)
Which food is cheaper?
Clementine
Clementine is cheaper (difference - $0.5)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Clementine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168195/nutrients
  2. Nectarine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169914/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: