Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Crateva religiosa և Kumquat սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Crateva religiosa and Kumquat?

  • Crateva religiosa is richer in Վիտամին C, and Երկաթ, while Kumquat is higher in Կալցիում.
  • Crateva religiosa's daily need coverage for Վիտամին C is 11% higher.
  • Kumquat has 2 times less Ֆոսֆոր than Crateva religiosa. Crateva religiosa has 47mg of Ֆոսֆոր, while Kumquat has 19mg.

We used Abiyuch, raw and Kumquats, raw types in this comparison.

Infographic

Crateva religiosa vs Kumquat infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +87.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +63.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +675%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 61% 18% 21% 27% 3% 9% 19%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 19% 33% 15% 9% 17% 2% 5% 32%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +87.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +63.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +675%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
11
Kumquat
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +190%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 6% 0% 0% 181% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 3% 0% 147% 10% 21% 9% 13% 9% 13% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +190%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crateva religiosa Kumquat
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crateva religiosa Kumquat Opinion
Զուտ ածխաջրեր 12.3g 9.4g Crateva religiosa
Սպիտակուցներ 1.5g 1.88g Kumquat
Ճարպեր 0.1g 0.86g Kumquat
Ածխաջրեր 17.6g 15.9g Crateva religiosa
Կալորիականություն 69kcal 71kcal Kumquat
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա 3.8g g Crateva religiosa
Շաքար 8.55g 9.36g Crateva religiosa
Բջջանյութ(Fiber) 5.3g 6.5g Kumquat
Կալցիում 8mg 62mg Kumquat
Երկաթ 1.61mg 0.86mg Crateva religiosa
Մագնեզիում 24mg 20mg Crateva religiosa
Ֆոսֆոր 47mg 19mg Crateva religiosa
Կալիում 304mg 186mg Crateva religiosa
Նատրիում 20mg 10mg Kumquat
Ցինկ 0.31mg 0.17mg Crateva religiosa
Պղինձ 0.057mg 0.095mg Kumquat
Վիտամին A 100IU 290IU Kumquat
Վիտամին E mg 0.15mg Kumquat
Վիտամին D IU 0IU Kumquat
Վիտամին D µg 0µg Kumquat
Վիտամին C 54.1mg 43.9mg Crateva religiosa
Վիտամին B1 mg 0.037mg Kumquat
Վիտամին B2 mg 0.09mg Kumquat
Վիտամին B3 mg 0.429mg Kumquat
Վիտամին B5 mg 0.208mg Kumquat
Վիտամին B6 mg 0.036mg Kumquat
Folate, total µg 17µg Kumquat
Վիտամին B12 µg 0µg Kumquat
Վիտամին K µg 0µg Kumquat
Տրիպտոֆան mg mg
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg mg
Մեթիոնին mg mg
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին mg 0mg Crateva religiosa
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.014g 0.103g Crateva religiosa
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.154g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.171g Kumquat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crateva religiosa Kumquat
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16
Crateva religiosa
20
Kumquat
Mineral Summary Score
20
Crateva religiosa
16
Kumquat

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
9%
Crateva religiosa
11%
Kumquat
Carbohydrates
18%
Crateva religiosa
16%
Kumquat
Fats
0%
Crateva religiosa
4%
Kumquat

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Kumquat
Kumquat is lower in Նատրիում (difference - 10mg)
Which food is richer in vitamins?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Շաքար (difference - 0.81g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.089g)
Which food is lower in glycemic index?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is richer in minerals?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crateva religiosa - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167782/nutrients
  2. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: