Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Eel և Alaska pollock սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Eel vs Alaska pollock infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +264.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +176.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +211.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +106.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +431.3%
հավասար Ֆոսֆոր - 267
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 24% 19% 119% 31% 9% 57% 10% 6% 46%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 22% 58% 115% 38% 55% 16% 20% 3% 241%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +264.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +176.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +211.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +106.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +431.3%
հավասար Ֆոսֆոր - 267

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Eel
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +7325.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +238.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +337.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +327.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +26.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 228% 0% 0% 6% 46% 12% 85% 17% 18% 13% 362% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 6% 39% 0% 14% 52% 75% 26% 76% 3% 458% 50% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +7325.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +238.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +337.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +327.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +26.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1166.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +23.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 23.48
24% 15% 59% 2%
Սպիտակուցներ: 23.65 գ
Ճարպեր: 14.95 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 59.31 գ
Այլ: 2.09 գ
23% 74% 2%
Սպիտակուցներ: 23.48 գ
Ճարպեր: 1.18 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.65 գ
Այլ: 1.69 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1166.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +23.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 23.48

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +6779.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +108.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.7%
22% 69% 9%
Հագեցած ճարպ: 3.023 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.218 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.214 գ
18% 15% 67%
Հագեցած ճարպ: 0.159 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.134 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.583 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +6779.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +108.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Eel Alaska pollock
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Eel Alaska pollock Opinion
Սպիտակուցներ 23.65g 23.48g Eel
Ճարպեր 14.95g 1.18g Eel
Կալորիականություն 236kcal 111kcal Eel
Կալցիում 26mg 72mg Alaska pollock
Երկաթ 0.64mg 0.56mg Eel
Մագնեզիում 26mg 81mg Alaska pollock
Ֆոսֆոր 277mg 267mg Eel
Կալիում 349mg 430mg Alaska pollock
Նատրիում 65mg 419mg Eel
Ցինկ 2.08mg 0.57mg Eel
Պղինձ 0.029mg 0.06mg Alaska pollock
Մանգան 0.04mg 0.018mg Eel
Սելեն 8.3µg 44.1µg Alaska pollock
Վիտամին A 3787IU 51IU Eel
Վիտամին A, RAE 1137µg 17µg Eel
Վիտամին E 0.28mg Alaska pollock
Վիտամին D 51IU Alaska pollock
Վիտամին D (D2 + D3) 1.3µg Alaska pollock
Վիտամին C 1.8mg 0mg Eel
Վիտամին B1 0.183mg 0.054mg Eel
Վիտամին B2 0.051mg 0.223mg Alaska pollock
Վիտամին B3 4.487mg 3.949mg Eel
Վիտամին B5 0.28mg 0.432mg Alaska pollock
Վիտամին B6 0.077mg 0.329mg Alaska pollock
Folate, total 17µg 3µg Eel
Վիտամին B12 2.89µg 3.66µg Alaska pollock
Choline, total 91.6mg Alaska pollock
Վիտամին K 0.1µg Alaska pollock
Տրիպտոֆան 0.265mg 0.263mg Eel
Տրեոնին 1.037mg 1.029mg Eel
Իզոլեյցին 1.09mg 1.082mg Eel
Լեյցին 1.922mg 1.908mg Eel
Լիզին 2.171mg 2.157mg Eel
Մեթիոնին 0.7mg 0.696mg Eel
Ֆենիլալանին 0.923mg 0.917mg Eel
Վալին 1.218mg 1.21mg Eel
Հիստիդին 0.696mg 0.691mg Eel
Խոլեստերին 161mg 86mg Alaska pollock
Հագեցած ճարպ 3.023g 0.159g Alaska pollock
22:6 n-3 (DHA) 0.081g 0.423g Alaska pollock
20:5 n-3 (EPA) 0.108g 0.086g Eel
22:5 n-3 (DPA) 0.095g 0.027g Eel
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.218g 0.134g Eel
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.214g 0.583g Eel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Eel Alaska pollock
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
60%
Eel
61%
Alaska pollock
Mineral Summary Score
33%
Eel
59%
Alaska pollock

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Eel
Eel is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Eel
Eel is lower in Նատրիում (difference - 354mg)
Which food is cheaper?
Eel
Eel is cheaper (difference - $7)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Alaska pollock
Alaska pollock is lower in Խոլեստերին (difference - 75mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Alaska pollock
Alaska pollock is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.864g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Eel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174194/nutrients
  2. Alaska pollock - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173681/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: