Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Endive և Nori սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Endive vs Nori infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Endive
2
:
8
Nori
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +650%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -54.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +107.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +32.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +135.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +250%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 31% 11% 12% 28% 2.9% 22% 33% 55% 1.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 68% 1.4% 25% 31% 6.3% 29% 88% 129% 3.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +650%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -54.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +107.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +32.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +135.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +250%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Endive
3
:
8
Nori
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +61.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +5675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +140.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +127.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +494.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +267.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +695%
հավասար Folate, total - 146
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 130% 8.8% 0% 22% 20% 17% 7.5% 54% 4.6% 107% 0% 9.2% 578%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 312% 20% 0% 130% 25% 103% 28% 31% 37% 110% 0% 5.7% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +61.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +5675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +140.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +127.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +494.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +267.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +695%
հավասար Folate, total - 146

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Endive
1
:
4
Nori
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +364.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +52.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +167.4%
հավասար Ջուր - 85.03
3% 94%
Սպիտակուցներ: 1.25 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 3.35 գ
Ջուր: 93.79 գ
Այլ: 1.41 գ
6% 5% 85% 4%
Սպիտակուցներ: 5.81 գ
Ճարպեր: 0.28 գ
Ածխաջրեր: 5.11 գ
Ջուր: 85.03 գ
Այլ: 3.77 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +364.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +52.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +167.4%
հավասար Ջուր - 85.03

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Endive
1
:
2
Nori
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -21.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +525%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +26.4%
35% 3% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.048 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.087 գ
31% 13% 56%
Հագեցած ճարպ: 0.061 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.025 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -21.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +525%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +26.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Endive Nori
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Endive Nori Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.25g 4.81g Nori
Սպիտակուցներ 1.25g 5.81g Nori
Ճարպեր 0.2g 0.28g Nori
Ածխաջրեր 3.35g 5.11g Nori
Կալորիականություն 17kcal 35kcal Nori
Շաքար 0.25g 0.49g Endive
Բջջանյութ(Fiber) 3.1g 0.3g Endive
Կալցիում 52mg 70mg Nori
Երկաթ 0.83mg 1.8mg Nori
Մագնեզիում 15mg 2mg Endive
Ֆոսֆոր 28mg 58mg Nori
Կալիում 314mg 356mg Nori
Նատրիում 22mg 48mg Endive
Ցինկ 0.79mg 1.05mg Nori
Պղինձ 0.099mg 0.264mg Nori
Մանգան 0.42mg 0.988mg Nori
Սելեն 0.2µg 0.7µg Nori
Վիտամին A 2167IU 5202IU Nori
Վիտամին A, RAE 108µg 260µg Nori
Վիտամին E 0.44mg 1mg Nori
Վիտամին C 6.5mg 39mg Nori
Վիտամին B1 0.08mg 0.098mg Nori
Վիտամին B2 0.075mg 0.446mg Nori
Վիտամին B3 0.4mg 1.47mg Nori
Վիտամին B5 0.9mg 0.521mg Endive
Վիտամին B6 0.02mg 0.159mg Nori
Folate, total 142µg 146µg Nori
Choline, total 16.8mg 10.4mg Endive
Վիտամին K 231µg 4µg Endive
Տրիպտոֆան 0.005mg 0.043mg Nori
Տրեոնին 0.05mg 0.232mg Nori
Իզոլեյցին 0.072mg 0.259mg Nori
Լեյցին 0.098mg 0.501mg Nori
Լիզին 0.063mg 0.222mg Nori
Մեթիոնին 0.014mg 0.145mg Nori
Ֆենիլալանին 0.053mg 0.273mg Nori
Վալին 0.063mg 0.402mg Nori
Հիստիդին 0.023mg 0.14mg Nori
Հագեցած ճարպ 0.048g 0.061g Endive
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.08g Nori
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.004g 0.025g Nori
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.087g 0.11g Nori

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Endive Nori
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
74%
Endive
62%
Nori
Mineral Summary Score
21%
Endive
40%
Nori

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Nori
Nori is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is cheaper?
Nori
Nori is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in minerals?
Nori
Nori is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Nori
Nori is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Endive
Endive is lower in Շաքար (difference - 0.24g)
Which food is lower in Նատրիում?
Endive
Endive is lower in Նատրիում (difference - 26mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Endive
Endive is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.013g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Endive - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168412/nutrients
  2. Nori - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168458/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: