Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Endive և Taro սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Differences between Endive and Taro

  • Endive has more Վիտամին K, Folate, total, Վիտամին B5, Վիտամին A, RAE, and Ցինկ, while Taro has more Վիտամին B6, Վիտամին E , Կալիում, Պղինձ, and Ֆոսֆոր.
  • Endive's daily need coverage for Վիտամին K is 192% higher.
  • Taro contains 27 times less Վիտամին A, RAE than Endive. Endive contains 108µg of Վիտամին A, RAE, while Taro contains 4µg.

The food types used in this comparison are Endive, raw and Taro, raw.

Infographic

Endive vs Taro infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Endive
4
:
6
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +243.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +120%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +88.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +73.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +250%
հավասար Մանգան - 0.383
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 32% 11% 12% 28% 3% 22% 33% 55% 2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 13% 21% 24% 36% 53% 2% 7% 58% 50% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +243.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +120%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +88.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +73.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +250%
հավասար Մանգան - 0.383

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Endive
6
:
4
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2751.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +197%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +545.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +23000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +440.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1315%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 131% 9% 0% 22% 20% 18% 8% 54% 5% 107% 0% 578%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 48% 0% 15% 24% 6% 12% 19% 66% 17% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2751.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +197%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +545.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +23000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +440.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1315%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Endive
2
:
2
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +32.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +689.9%
հավասար Ճարպեր - 0.2
3% 94%
Սպիտակուցներ: 1.25 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 3.35 գ
Ջուր: 93.79 գ
Այլ: 1.41 գ
26% 71%
Սպիտակուցներ: 1.5 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 26.46 գ
Ջուր: 70.64 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +32.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +689.9%
հավասար Ճարպեր - 0.2

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Endive
1
:
2
Taro
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +300%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.083
35% 3% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.048 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.087 գ
29% 11% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.041 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.016 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.083 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +300%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.083

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Endive Taro
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Endive Taro Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.25g 22.36g Taro
Սպիտակուցներ 1.25g 1.5g Taro
Ճարպեր 0.2g 0.2g
Ածխաջրեր 3.35g 26.46g Taro
Կալորիականություն 17kcal 112kcal Taro
Շաքար 0.25g 0.4g Endive
Բջջանյութ(Fiber) 3.1g 4.1g Taro
Կալցիում 52mg 43mg Endive
Երկաթ 0.83mg 0.55mg Endive
Մագնեզիում 15mg 33mg Taro
Ֆոսֆոր 28mg 84mg Taro
Կալիում 314mg 591mg Taro
Նատրիում 22mg 11mg Taro
Ցինկ 0.79mg 0.23mg Endive
Պղինձ 0.099mg 0.172mg Taro
Մանգան 0.42mg 0.383mg Endive
Սելեն 0.2µg 0.7µg Taro
Վիտամին A 2167IU 76IU Endive
Վիտամին A, RAE 108µg 4µg Endive
Վիտամին E 0.44mg 2.38mg Taro
Վիտամին C 6.5mg 4.5mg Endive
Վիտամին B1 0.08mg 0.095mg Taro
Վիտամին B2 0.075mg 0.025mg Endive
Վիտամին B3 0.4mg 0.6mg Taro
Վիտամին B5 0.9mg 0.303mg Endive
Վիտամին B6 0.02mg 0.283mg Taro
Folate, total 142µg 22µg Endive
Վիտամին K 231µg 1µg Endive
Տրիպտոֆան 0.005mg 0.023mg Taro
Տրեոնին 0.05mg 0.069mg Taro
Իզոլեյցին 0.072mg 0.054mg Endive
Լեյցին 0.098mg 0.111mg Taro
Լիզին 0.063mg 0.067mg Taro
Մեթիոնին 0.014mg 0.02mg Taro
Ֆենիլալանին 0.053mg 0.082mg Taro
Վալին 0.063mg 0.082mg Taro
Հիստիդին 0.023mg 0.034mg Taro
Հագեցած ճարպ 0.048g 0.041g Taro
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.004g 0.016g Taro
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.087g 0.083g Endive

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Endive Taro
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
79%
Endive
18%
Taro
Mineral Summary Score
21%
Endive
26%
Taro

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Taro
Taro is lower in Նատրիում (difference - 11mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Taro
Taro is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.007g)
Which food is cheaper?
Taro
Taro is cheaper (difference - $0.4)
Which food is lower in Շաքար?
Endive
Endive is lower in Շաքար (difference - 0.15g)
Which food is lower in glycemic index?
Endive
Endive is lower in glycemic index (difference - 9)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Endive - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168412/nutrients
  2. Taro - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169308/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: