Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +53.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +113%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +216.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +71%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +360%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +35%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +53.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +113%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +216.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +71%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +360%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +35%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +330.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +536.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +177.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1495%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +3125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +253.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +330.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +536.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +177.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1495%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +3125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +253.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1240%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +180.5%
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1240%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +180.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -98.5%
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 0.01 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -98.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Apricot jam
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 64.1g Fruit leather
Սպիտակուցներ 1g 0.7g Fruit leather
Ճարպեր 2.68g 0.2g Fruit leather
Ածխաջրեր 82.82g 64.4g Fruit leather
Կալորիականություն 359kcal 242kcal Fruit leather
Շաքար 57.58g 43.4g Apricot jam
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.3g Apricot jam
Կալցիում 18mg 20mg Apricot jam
Երկաթ 0.75mg 0.49mg Fruit leather
Մագնեզիում 14mg 4mg Fruit leather
Ֆոսֆոր 24mg 3mg Fruit leather
Կալիում 164mg 77mg Fruit leather
Նատրիում 403mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 0.19mg 0.06mg Fruit leather
Պղինձ 0.171mg 0.1mg Fruit leather
Մանգան 0.184mg 0.04mg Fruit leather
Սելեն 2.7µg 2µg Fruit leather
Վիտամին A 58IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 6µg 10µg Apricot jam
Վիտամին E 0.56mg 0.13mg Fruit leather
Վիտամին C 56mg 8.8mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg 0mg Fruit leather
Վիտամին B2 0.1mg 0.022mg Fruit leather
Վիտամին B3 0.1mg 0.036mg Fruit leather
Վիտամին B5 0.319mg 0.02mg Fruit leather
Վիտամին B6 0.3mg 0.02mg Fruit leather
Folate, total 4µg 1µg Fruit leather
Choline, total 12.9mg 0.4mg Fruit leather
Վիտամին K 18.2µg 0µg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 0.65g 0.01g Apricot jam
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g 0g Fruit leather
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 0g Fruit leather

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Fruit leather
4%
Apricot jam
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Fruit leather
Fruit leather is lower in glycemic index (difference - 42)
Which food is richer in vitamins?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Շաքար (difference - 14.18g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 363mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.64g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: