Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +157.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2242.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +162.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +261.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +145.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +157.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2242.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +162.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +261.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +145.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
0
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +437.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +190%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +437.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +190%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +793.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +41.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +300%
հավասար Ածխաջրեր - 90.4
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +793.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +41.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +300%
հավասար Ածխաջրեր - 90.4

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +14700%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +511.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.3%
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +14700%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +511.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Pectin
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 81.8g Fruit leather
Սպիտակուցներ 1g 0.3g Fruit leather
Ճարպեր 2.68g 0.3g Fruit leather
Ածխաջրեր 82.82g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 359kcal 325kcal Fruit leather
Շաքար 57.58g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 0g 8.6g Pectin
Կալցիում 18mg 7mg Fruit leather
Երկաթ 0.75mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 14mg 1mg Fruit leather
Ֆոսֆոր 24mg 2mg Fruit leather
Կալիում 164mg 7mg Fruit leather
Նատրիում 403mg 200mg Pectin
Ցինկ 0.19mg 0.47mg Pectin
Պղինձ 0.171mg 0.42mg Pectin
Մանգան 0.184mg 0.07mg Fruit leather
Սելեն 2.7µg 0µg Fruit leather
Վիտամին A 58IU 3IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 6µg 0µg Fruit leather
Վիտամին E 0.56mg Fruit leather
Վիտամին C 56mg 0mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg 0.008mg Fruit leather
Վիտամին B2 0.1mg 0.06mg Fruit leather
Վիտամին B3 0.1mg 0.005mg Fruit leather
Վիտամին B5 0.319mg 0.11mg Fruit leather
Վիտամին B6 0.3mg 0.01mg Fruit leather
Folate, total 4µg 1µg Fruit leather
Choline, total 12.9mg Fruit leather
Վիտամին K 18.2µg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 0.65g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g 0.01g Fruit leather
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 0.09g Fruit leather

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Fruit leather
2%
Pectin
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 57.58g)
Which food is lower in Նատրիում?
Pectin
Pectin is lower in Նատրիում (difference - 203mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.6g)
Which food is lower in glycemic index?
Pectin
Pectin is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is richer in minerals?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: