Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +406.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +509.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +115.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +731.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +406.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +509.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +115.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +731.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +132.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +55%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +152%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +123.3%
հավասար Վիտամին B3 - 0.1
հավասար Choline, total - 13.3
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +132.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +55%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +152%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +123.3%
հավասար Վիտամին B3 - 0.1
հավասար Choline, total - 13.3

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +84.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +100%
հավասար Ածխաջրեր - 74.9
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +84.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +100%
հավասար Ածխաջրեր - 74.9

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Sorghum syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 74.9g Fruit leather
Սպիտակուցներ 1g 0g Fruit leather
Ճարպեր 2.68g 0g Fruit leather
Ածխաջրեր 82.82g 74.9g Fruit leather
Կալորիականություն 359kcal 290kcal Fruit leather
Շաքար 57.58g 74.9g Fruit leather
Կալցիում 18mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 0.75mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 14mg 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 24mg 56mg Sorghum syrup
Կալիում 164mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 403mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 0.19mg 0.41mg Sorghum syrup
Պղինձ 0.171mg 0.13mg Fruit leather
Մանգան 0.184mg 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 2.7µg 1.7µg Fruit leather
Վիտամին A 58IU 0IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 6µg 0µg Fruit leather
Վիտամին E 0.56mg 0mg Fruit leather
Վիտամին C 56mg 0mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B2 0.1mg 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 0.1mg 0.1mg
Վիտամին B5 0.319mg 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.3mg 0.67mg Sorghum syrup
Folate, total 4µg 0µg Fruit leather
Choline, total 12.9mg 13.3mg Sorghum syrup
Վիտամին K 18.2µg 0µg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 0.65g 0g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g 0g Fruit leather
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 0g Fruit leather

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Fruit leather
21%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 395mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.65g)
Which food is lower in glycemic index?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is richer in minerals?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Շաքար (difference - 17.32g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: