Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Skor bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Skor bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +131.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +195%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +338.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2085.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -32%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1600%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +131.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +195%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +338.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2085.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -32%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1600%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +149.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +42%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +57%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +71.4%
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +149.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +42%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +57%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +71.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Skor bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Skor bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 62.43g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 3.13g Gelatin dessert
Ճարպեր 0g 30.37g Skor bar
Ածխաջրեր 90.5g 63.73g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 541kcal Skor bar
Շաքար 86.04g 59.89g Skor bar
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.3g Skor bar
Կալցիում 3mg 30mg Skor bar
Երկաթ 0.13mg 0.57mg Skor bar
Մագնեզիում 2mg 10mg Skor bar
Ֆոսֆոր 141mg 61mg Gelatin dessert
Կալիում 7mg 153mg Skor bar
Նատրիում 466mg 317mg Skor bar
Ցինկ 0.01mg 0.17mg Skor bar
Պղինձ 0.118mg 0.04mg Gelatin dessert
Մանգան 0.011mg 0mg Gelatin dessert
Սելեն 6.7µg 0µg Gelatin dessert
Վիտամին A 0IU 204IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 0µg 61µg Skor bar
Վիտամին E 0mg 0.58mg Skor bar
Վիտամին D 0IU 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 0mg 0.5mg Skor bar
Վիտամին B1 0.003mg 0.02mg Skor bar
Վիտամին B2 0.041mg 0.1mg Skor bar
Վիտամին B3 0.009mg 0.13mg Skor bar
Վիտամին B5 0.014mg 0.04mg Skor bar
Վիտամին B6 0.001mg 0.022mg Skor bar
Folate, total 3µg 2µg Gelatin dessert
Վիտամին B12 0µg 0.21µg Skor bar
Choline, total 3.5mg 3.1mg Gelatin dessert
Վիտամին K 0µg 8.6µg Skor bar
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 0mg 53mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 18.78g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 9.714g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 1.191g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Skor bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
9%
Skor bar
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
14%
Skor bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Skor bar
Skor bar is lower in Շաքար (difference - 26.15g)
Which food is lower in Նատրիում?
Skor bar
Skor bar is lower in Նատրիում (difference - 149mg)
Which food is lower in glycemic index?
Skor bar
Skor bar is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in vitamins?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 53mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.78g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: