Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +204.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +515.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1557.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +327.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +204.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +515.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1557.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +327.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +70.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1971.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +70.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1971.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +390.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +569%
հավասար Ածխաջրեր - 87.73
հավասար Այլ - 0.68
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +390.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +569%
հավասար Ածխաջրեր - 87.73
հավասար Այլ - 0.68

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Tootsie roll
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 87.63g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 1.59g Gelatin dessert
Ճարպեր 0g 3.31g Tootsie roll
Ածխաջրեր 90.5g 87.73g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 387kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 86.04g 56.32g Tootsie roll
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.1g Tootsie roll
Կալցիում 3mg 36mg Tootsie roll
Երկաթ 0.13mg 0.8mg Tootsie roll
Մագնեզիում 2mg 22mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 141mg 57mg Gelatin dessert
Կալիում 7mg 116mg Tootsie roll
Նատրիում 466mg 44mg Tootsie roll
Ցինկ 0.01mg 0.4mg Tootsie roll
Պղինձ 0.118mg 0.13mg Tootsie roll
Մանգան 0.011mg 0.047mg Tootsie roll
Սելեն 6.7µg 2.2µg Gelatin dessert
Վիտամին E 0mg 0.65mg Tootsie roll
Վիտամին B1 0.003mg 0.056mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.041mg 0.07mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.009mg 0.21mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.014mg 0.29mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.001mg 0.01mg Tootsie roll
Folate, total 3µg 9µg Tootsie roll
Choline, total 3.5mg Gelatin dessert
Վիտամին K 0µg 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0mg 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.151mg 0.04mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg 0.06mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg 0.11mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg 0.09mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg 0.01mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg 0.05mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg 0.08mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg 0.03mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 0mg 2mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 0.967g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 1.929g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.266g Tootsie roll
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Շաքար (difference - 29.72g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 422mg)
Which food is lower in glycemic index?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in minerals?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.967g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: