Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

General tso's chicken թե՞ Chinese orange chicken — Սննդարարության Համեմատություն

Համեմատել

Infographic

General tso's chicken vs Chinese orange chicken infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +23.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -21.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +16%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +18.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 130
հավասար Կալիում - 209
հավասար Պղինձ - 0.042
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 44% 13% 55% 18% 57% 36% 16% 10% 79%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5% 36% 15% 56% 19% 73% 31% 14% 12% 94%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +23.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -21.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +16%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +18.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 130
հավասար Կալիում - 209
հավասար Պղինձ - 0.042

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +56.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +180.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +86.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +25.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +59.3%
հավասար Folate, total - 10
հավասար Վիտամին B12 - 0.2
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 6% 25% 6% 6% 7% 28% 54% 38% 47% 9% 28% 23% 96%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 16% 22% 3% 3% 11% 51% 68% 60% 54% 8% 25% 37% 61%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +56.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +180.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +86.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +25.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +59.3%
հավասար Folate, total - 10
հավասար Վիտամին B12 - 0.2

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +29%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +23.1%
հավասար Ածխաջրեր - 22.46
հավասար Ջուր - 48.43
13% 16% 24% 45%
Սպիտակուցներ: 12.9 գ
Ճարպեր: 16.36 գ
Ածխաջրեր: 23.99 գ
Ջուր: 45.15 գ
Այլ: 1.6 գ
14% 13% 22% 48% 2%
Սպիտակուցներ: 14.46 գ
Ճարպեր: 12.68 գ
Ածխաջրեր: 22.46 գ
Ջուր: 48.43 գ
Այլ: 1.97 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +29%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +23.1%
հավասար Ածխաջրեր - 22.46
հավասար Ջուր - 48.43

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +23.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.2%
20% 27% 53%
Հագեցած ճարպ: 2.76 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.879 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 7.501 գ
20% 29% 51%
Հագեցած ճարպ: 2.422 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.474 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 6.086 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +23.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.2%

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +12.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +31.4%
հավասար Գլյուկոզա - 0.63
51% 45% 3% 2%
Օսլա: 11.83 գ
Սախարոզ: 10.46 գ
Գլյուկոզա: 0.62 գ
Ֆրուկտոզա: 0.51 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
44% 51% 3% 3%
Օսլա: 10.5 գ
Սախարոզ: 12.3 գ
Գլյուկոզա: 0.63 գ
Ֆրուկտոզա: 0.67 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +12.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +31.4%
հավասար Գլյուկոզա - 0.63

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
General tso's chicken Chinese orange chicken
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient General tso's chicken Chinese orange chicken Opinion
Զուտ ածխաջրեր 23.09g 21.66g General tso's chicken
Սպիտակուցներ 12.9g 14.46g Chinese orange chicken
Ճարպեր 16.36g 12.68g General tso's chicken
Ածխաջրեր 23.99g 22.46g General tso's chicken
Կալորիականություն 295kcal 262kcal General tso's chicken
Օսլա 11.83g 10.5g General tso's chicken
Ֆրուկտոզա 0.51g 0.67g Chinese orange chicken
Շաքար 11.6g 13.6g General tso's chicken
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 0.8g General tso's chicken
Կալցիում 12mg 14mg Chinese orange chicken
Երկաթ 1.16mg 0.94mg General tso's chicken
Մագնեզիում 18mg 20mg Chinese orange chicken
Ֆոսֆոր 127mg 130mg Chinese orange chicken
Կալիում 201mg 209mg Chinese orange chicken
Նատրիում 435mg 553mg General tso's chicken
Ցինկ 1.3mg 1.13mg General tso's chicken
Պղինձ 0.046mg 0.042mg General tso's chicken
Մանգան 0.075mg 0.087mg Chinese orange chicken
Սելեն 14.4µg 17.1µg Chinese orange chicken
Վիտամին A 94IU 264IU Chinese orange chicken
Վիտամին A, RAE 11µg 75µg Chinese orange chicken
Վիտամին E 1.21mg 1.07mg General tso's chicken
Վիտամին D 6IU 5IU General tso's chicken
Վիտամին D (D2 + D3) 0.2µg 0.1µg General tso's chicken
Վիտամին C 1.6mg 0.9mg General tso's chicken
Վիտամին B1 0.027mg 0.043mg Chinese orange chicken
Վիտամին B2 0.118mg 0.22mg Chinese orange chicken
Վիտամին B3 2.853mg 3.59mg Chinese orange chicken
Վիտամին B5 0.617mg 1mg Chinese orange chicken
Վիտամին B6 0.202mg 0.23mg Chinese orange chicken
Folate, total 11µg 10µg General tso's chicken
Վիտամին B12 0.22µg 0.2µg General tso's chicken
Choline, total 41.5mg 66.1mg Chinese orange chicken
Վիտամին K 38.2µg 24.4µg General tso's chicken
Տրիպտոֆան 0.142mg 0.113mg General tso's chicken
Տրեոնին 0.552mg 0.576mg Chinese orange chicken
Իզոլեյցին 0.564mg 0.576mg Chinese orange chicken
Լեյցին 1.026mg 1.001mg General tso's chicken
Լիզին 1.089mg 1.058mg General tso's chicken
Մեթիոնին 0.332mg 0.34mg Chinese orange chicken
Ֆենիլալանին 0.563mg 0.51mg General tso's chicken
Վալին 0.607mg 0.614mg Chinese orange chicken
Հիստիդին 0.333mg 0.359mg Chinese orange chicken
Խոլեստերին 53mg 61mg General tso's chicken
Տրանս ճարպ 0.09g 0.053g Chinese orange chicken
Հագեցած ճարպ 2.76g 2.422g Chinese orange chicken
22:6 n-3 (DHA) 0.005g 0.005g
20:5 n-3 (EPA) 0.005g 0.001g General tso's chicken
22:5 n-3 (DPA) 0.006g 0.003g General tso's chicken
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.879g 3.474g General tso's chicken
Պոլիչհագեցած ճարպ 7.501g 6.086g General tso's chicken
20:2 n-6 c,c 0.011g 0.008g General tso's chicken
18:2 n-6 c,c 6.47g 5.284g General tso's chicken
18:3 n-6 c,c,c 0.005g 0.028g Chinese orange chicken
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.84g 0.619g General tso's chicken
20:3 n-3 0.001g 0g General tso's chicken
20:3 n-6 0.01g 0.01g

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
General tso's chicken Chinese orange chicken
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
28%
General tso's chicken
32%
Chinese orange chicken
Mineral Summary Score
33%
General tso's chicken
35%
Chinese orange chicken

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
General tso's chicken
General tso's chicken is lower in Շաքար (difference - 2g)
Which food is lower in Նատրիում?
General tso's chicken
General tso's chicken is lower in Նատրիում (difference - 118mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
General tso's chicken
General tso's chicken is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chinese orange chicken
Chinese orange chicken is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.338g)
Which food is richer in minerals?
Chinese orange chicken
Chinese orange chicken is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. General tso's chicken - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167675/nutrients
  2. Chinese orange chicken - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167679/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: