Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Gratin և Cassava սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the differences between Gratin and Cassava?

  • Gratin is higher in Ֆոսֆոր, Կալցիում, Վիտամին A, RAE, Պղինձ, and Վիտամին B6, yet Cassava is higher in Վիտամին C, and Մանգան.
  • Gratin's daily need coverage for Հագեցած ճարպ is 23% more.
  • Gratin has 64 times more Վիտամին A, RAE than Cassava. While Gratin has 64µg of Վիտամին A, RAE, Cassava has only 1µg.
  • The amount of Հագեցած ճարպ in Cassava is lower.

We used Potatoes, au gratin, home-prepared from recipe using butter and Cassava, raw types in this article.

Infographic

Gratin vs Cassava infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Gratin
6
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +643.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +137%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +318.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +46.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +102.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +60%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.8%
հավասար Մագնեզիում - 21
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 36% 24% 15% 49% 35% 57% 19% 54%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 5% 11% 15% 12% 24% 2% 10% 34%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +643.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +137%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +318.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +46.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +102.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +60%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.8%
հավասար Մագնեզիում - 21

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Gratin
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1930.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +141.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +261.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +108.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +35.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +145.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 16% 0% 0% 33% 16% 27% 19% 24% 41% 9% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 4% 0% 69% 22% 12% 17% 7% 21% 21% 0% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1930.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +141.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +261.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +108.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +35.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +145.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gratin Cassava
Lower in Շաքար ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gratin Cassava Opinion
Զուտ ածխաջրեր 9.47g 36.26g Cassava
Սպիտակուցներ 5.06g 1.36g Gratin
Ճարպեր 7.59g 0.28g Gratin
Ածխաջրեր 11.27g 38.06g Cassava
Կալորիականություն 132kcal 160kcal Cassava
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 1.7g Gratin
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g 1.8g
Կալցիում 119mg 16mg Gratin
Երկաթ 0.64mg 0.27mg Gratin
Մագնեզիում 20mg 21mg Cassava
Ֆոսֆոր 113mg 27mg Gratin
Կալիում 396mg 271mg Gratin
Նատրիում 433mg 14mg Cassava
Ցինկ 0.69mg 0.34mg Gratin
Պղինձ 0.16mg 0.1mg Gratin
Վիտամին A 264IU 13IU Gratin
Վիտամին E mg 0.19mg Cassava
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 9.9mg 20.6mg Cassava
Վիտամին B1 0.064mg 0.087mg Cassava
Վիտամին B2 0.116mg 0.048mg Gratin
Վիտամին B3 0.993mg 0.854mg Gratin
Վիտամին B5 0.387mg 0.107mg Gratin
Վիտամին B6 0.174mg 0.088mg Gratin
Folate, total 11µg 27µg Cassava
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 1.9µg Cassava
Տրիպտոֆան 0.07mg 0.019mg Gratin
Տրեոնին 0.192mg 0.028mg Gratin
Իզոլեյցին 0.284mg 0.027mg Gratin
Լեյցին 0.443mg 0.039mg Gratin
Լիզին 0.381mg 0.044mg Gratin
Մեթիոնին 0.117mg 0.011mg Gratin
Ֆենիլալանին 0.254mg 0.026mg Gratin
Վալին 0.325mg 0.035mg Gratin
Հիստիդին 0.151mg 0.02mg Gratin
Խոլեստերին 23mg 0mg Cassava
Տրանս ճարպ g 0g Gratin
Հագեցած ճարպ 4.733g 0.074g Cassava
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.149g 0.075g Gratin
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.276g 0.048g Gratin

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gratin Cassava
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15
Gratin
14
Cassava
Mineral Summary Score
36
Gratin
14
Cassava

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
30%
Gratin
8%
Cassava
Carbohydrates
11%
Gratin
38%
Cassava
Fats
35%
Gratin
1%
Cassava

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Gratin
Gratin is lower in Շաքար (difference - 1.7g)
Which food is lower in glycemic index?
Gratin
Gratin is lower in glycemic index (difference - 94)
Which food is cheaper?
Gratin
Gratin is cheaper (difference - $0.2)
Which food is richer in minerals?
Gratin
Gratin is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Cassava
Cassava is lower in Նատրիում (difference - 419mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Cassava
Cassava is lower in Խոլեստերին (difference - 23mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Cassava
Cassava is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.659g)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gratin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170442/nutrients
  2. Cassava - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169985/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: