Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Gratin և Tomatillo սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the differences between Gratin and Tomatillo?

  • Gratin is higher in Կալցիում, Ֆոսֆոր, Վիտամին B6, Պղինձ, Վիտամին A, RAE, and Վիտամին B2, yet Tomatillo is higher in Մանգան.
  • Tomatillo's daily need coverage for Մանգան is 6645% more.

We used Potatoes, au gratin, home-prepared from recipe using butter and Tomatillos, raw types in this article.

Infographic

Gratin vs Tomatillo infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +189.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +213.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +440%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +94931.1%
հավասար Երկաթ - 0.62
հավասար Մագնեզիում - 20
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 24% 15% 49% 35% 57% 19% 54% 22% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 24% 15% 17% 24% 1% 6% 27% 19957% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +189.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +213.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +440%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +94931.1%
հավասար Երկաթ - 0.62
հավասար Մագնեզիում - 20

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Gratin
6
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +131.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +231.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +158%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +210.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +86.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 16% 0% 0% 33% 16% 27% 19% 24% 41% 9% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 8% 0% 39% 11% 9% 35% 9% 13% 6% 0% 26%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +131.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +231.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +158%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +210.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +86.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +427.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +644.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +93%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +278.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +23.8%
5% 8% 11% 74% 2%
Սպիտակուցներ: 5.06 գ
Ճարպեր: 7.59 գ
Ածխաջրեր: 11.27 գ
Ջուր: 74 գ
Այլ: 2.08 գ
6% 92%
Սպիտակուցներ: 0.96 գ
Ճարպեր: 1.02 գ
Ածխաջրեր: 5.84 գ
Ջուր: 91.63 գ
Այլ: 0.55 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +427.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +644.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +93%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +278.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +23.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1286.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +51.1%
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 4.733 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.149 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.276 գ
20% 22% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.139 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.155 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.417 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1286.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +51.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gratin Tomatillo
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Lower in glycemic index Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gratin Tomatillo Opinion
Զուտ ածխաջրեր 9.47g 3.94g Gratin
Սպիտակուցներ 5.06g 0.96g Gratin
Ճարպեր 7.59g 1.02g Gratin
Ածխաջրեր 11.27g 5.84g Gratin
Կալորիականություն 132kcal 32kcal Gratin
Շաքար 3.93g Gratin
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g 1.9g Tomatillo
Կալցիում 119mg 7mg Gratin
Երկաթ 0.64mg 0.62mg Gratin
Մագնեզիում 20mg 20mg
Ֆոսֆոր 113mg 39mg Gratin
Կալիում 396mg 268mg Gratin
Նատրիում 433mg 1mg Tomatillo
Ցինկ 0.69mg 0.22mg Gratin
Պղինձ 0.16mg 0.079mg Gratin
Մանգան 0.161mg 153mg Tomatillo
Սելեն 2.7µg 0.5µg Gratin
Վիտամին A 264IU 114IU Gratin
Վիտամին A, RAE 64µg 6µg Gratin
Վիտամին E 0.38mg Tomatillo
Վիտամին C 9.9mg 11.7mg Tomatillo
Վիտամին B1 0.064mg 0.044mg Gratin
Վիտամին B2 0.116mg 0.035mg Gratin
Վիտամին B3 0.993mg 1.85mg Tomatillo
Վիտամին B5 0.387mg 0.15mg Gratin
Վիտամին B6 0.174mg 0.056mg Gratin
Folate, total 11µg 7µg Gratin
Վիտամին K 10.1µg Tomatillo
Տրիպտոֆան 0.07mg Gratin
Տրեոնին 0.192mg Gratin
Իզոլեյցին 0.284mg Gratin
Լեյցին 0.443mg Gratin
Լիզին 0.381mg Gratin
Մեթիոնին 0.117mg Gratin
Ֆենիլալանին 0.254mg Gratin
Վալին 0.325mg Gratin
Հիստիդին 0.151mg Gratin
Խոլեստերին 23mg 0mg Tomatillo
Հագեցած ճարպ 4.733g 0.139g Tomatillo
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.149g 0.155g Gratin
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.276g 0.417g Tomatillo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gratin Tomatillo
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15%
Gratin
13%
Tomatillo
Mineral Summary Score
32%
Gratin
2007%
Tomatillo

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tomatillo
Tomatillo is lower in Նատրիում (difference - 432mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tomatillo
Tomatillo is lower in Խոլեստերին (difference - 23mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tomatillo
Tomatillo is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.594g)
Which food is lower in Շաքար?
Gratin
Gratin is lower in Շաքար (difference - 3.93g)
Which food is richer in minerals?
Gratin
Gratin is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gratin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170442/nutrients
  2. Tomatillo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168566/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: