Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Maple syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Maple syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4140%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +28980%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4140%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +28980%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +9669.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +200%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +9669.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +200%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +47.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3139%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +370%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +47.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3139%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +370%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Maple syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Maple syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 67.04g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0g 0.04g Maple syrup
Ճարպեր 0g 0.06g Maple syrup
Ածխաջրեր 98.9g 67.04g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 260kcal Gumdrop
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 58.97g 60.46g Gumdrop
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 0g Gumdrop
Կալցիում 3mg 102mg Maple syrup
Երկաթ 0.4mg 0.11mg Gumdrop
Մագնեզիում 1mg 21mg Maple syrup
Ֆոսֆոր 1mg 2mg Maple syrup
Կալիում 5mg 212mg Maple syrup
Նատրիում 44mg 12mg Maple syrup
Ցինկ 0mg 1.47mg Maple syrup
Պղինձ 0.012mg 0.018mg Maple syrup
Մանգան 0.01mg 2.908mg Maple syrup
Սելեն 0.8µg 0.6µg Gumdrop
Վիտամին B1 0.006mg 0.066mg Maple syrup
Վիտամին B2 0.013mg 1.27mg Maple syrup
Վիտամին B3 0.01mg 0.081mg Maple syrup
Վիտամին B5 0.012mg 0.036mg Maple syrup
Վիտամին B6 0.005mg 0.002mg Gumdrop
Հագեցած ճարպ 0g 0.007g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 0.011g Maple syrup
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.017g Maple syrup

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Maple syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
26%
Maple syrup
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
50%
Maple syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Նատրիում (difference - 32mg)
Which food is lower in glycemic index?
Maple syrup
Maple syrup is lower in glycemic index (difference - 24)
Which food is richer in minerals?
Maple syrup
Maple syrup is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Շաքար (difference - 1.49g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.007g)
Which food is cheaper?
Gumdrop
Gumdrop is cheaper (difference - $2.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: