Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Heart of palm և Maple syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Heart of palm vs Maple syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1436.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +751.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3477.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +110%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -14.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 64% 8% 60% 160% 2% 102% 215% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1436.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +751.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3477.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +110%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -14.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +40400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +32%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +605.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 10% 0% 27% 13% 42% 17% 0% 187% 18% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +40400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +32%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +605.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +6650%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +114.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +323.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +161.8%
3% 26% 70% 2%
Սպիտակուցներ: 2.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 25.61 գ
Ջուր: 69.5 գ
Այլ: 1.99 գ
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +6650%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +114.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +323.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +161.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +423.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +120%
33% 4% 64%
Հագեցած ճարպ: 0.046 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.005 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.089 գ
20% 31% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.007 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.017 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +423.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +120%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Heart of palm Maple syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Heart of palm Maple syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 24.11g 67.04g Maple syrup
Սպիտակուցներ 2.7g 0.04g Heart of palm
Ճարպեր 0.2g 0.06g Heart of palm
Ածխաջրեր 25.61g 67.04g Maple syrup
Կալորիականություն 115kcal 260kcal Maple syrup
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 17.16g 60.46g Heart of palm
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 0g Heart of palm
Կալցիում 18mg 102mg Maple syrup
Երկաթ 1.69mg 0.11mg Heart of palm
Մագնեզիում 10mg 21mg Maple syrup
Ֆոսֆոր 140mg 2mg Heart of palm
Կալիում 1806mg 212mg Heart of palm
Նատրիում 14mg 12mg Maple syrup
Ցինկ 3.73mg 1.47mg Heart of palm
Պղինձ 0.644mg 0.018mg Heart of palm
Մանգան 2.908mg Maple syrup
Սելեն 0.7µg 0.6µg Heart of palm
Վիտամին A 68IU 0IU Heart of palm
Վիտամին A, RAE 3µg 0µg Heart of palm
Վիտամին E 0.5mg 0mg Heart of palm
Վիտամին C 8mg 0mg Heart of palm
Վիտամին B1 0.05mg 0.066mg Maple syrup
Վիտամին B2 0.18mg 1.27mg Maple syrup
Վիտամին B3 0.9mg 0.081mg Heart of palm
Վիտամին B5 0.036mg Maple syrup
Վիտամին B6 0.81mg 0.002mg Heart of palm
Folate, total 24µg 0µg Heart of palm
Հագեցած ճարպ 0.046g 0.007g Maple syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.005g 0.011g Maple syrup
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.089g 0.017g Heart of palm

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Heart of palm Maple syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
26%
Heart of palm
26%
Maple syrup
Mineral Summary Score
62%
Heart of palm
50%
Maple syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.039g)
Which food is lower in Շաքար?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Շաքար (difference - 43.3g)
Which food is lower in glycemic index?
Heart of palm
Heart of palm is lower in glycemic index (difference - 22)
Which food is cheaper?
Heart of palm
Heart of palm is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in minerals?
Heart of palm
Heart of palm is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Heart of palm - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167714/nutrients
  2. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: