Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Herring և Snapper սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Herring vs Snapper infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +85%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +10.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +50.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +188.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +156.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +24.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50.4%
հավասար Մագնեզիում - 37
հավասար Սելեն - 49
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 53% 29% 130% 37% 15% 35% 39% 5.2% 255%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 9% 26% 86% 46% 7.4% 12% 15% 2.2% 267%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +85%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +10.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +50.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +188.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +156.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +24.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50.4%
հավասար Մագնեզիում - 37
հավասար Սելեն - 49

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Herring
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +111.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +7375%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1091.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +275.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32.2%
հավասար Վիտամին A - 115
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7.2% 27% 162% 2.3% 28% 69% 77% 44% 80% 9% 1643% 45% 0.25%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 6.9% 0% 0% 5.3% 13% 0.92% 6.5% 52% 106% 4.5% 438% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +111.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +7375%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1091.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +275.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32.2%
հավասար Վիտամին A - 115

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +573.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +33.6%
հավասար Ջուր - 70.35
23% 12% 64%
Սպիտակուցներ: 23.03 գ
Ճարպեր: 11.59 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 64.16 գ
Այլ: 1.22 գ
26% 2% 70%
Սպիտակուցներ: 26.3 գ
Ճարպեր: 1.72 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.35 գ
Այլ: 1.63 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +573.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +33.6%
հավասար Ջուր - 70.35

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1387.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +365.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -86%
26% 47% 27%
Հագեցած ճարպ: 2.615 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.79 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.735 գ
29% 25% 46%
Հագեցած ճարպ: 0.365 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.322 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.588 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1387.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +365.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -86%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Herring Snapper
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Herring Snapper Opinion
Սպիտակուցներ 23.03g 26.3g Snapper
Ճարպեր 11.59g 1.72g Herring
Կալորիականություն 203kcal 128kcal Herring
Կալցիում 74mg 40mg Herring
Երկաթ 1.41mg 0.24mg Herring
Մագնեզիում 41mg 37mg Herring
Ֆոսֆոր 303mg 201mg Herring
Կալիում 419mg 522mg Snapper
Նատրիում 115mg 57mg Snapper
Ցինկ 1.27mg 0.44mg Herring
Պղինձ 0.118mg 0.046mg Herring
Մանգան 0.04mg 0.017mg Herring
Սելեն 46.8µg 49µg Snapper
Վիտամին A 120IU 115IU Herring
Վիտամին A, RAE 36µg 35µg Herring
Վիտամին E 1.37mg Herring
Վիտամին D 214IU Herring
Վիտամին D (D2 + D3) 5.4µg Herring
Վիտամին C 0.7mg 1.6mg Snapper
Վիտամին B1 0.112mg 0.053mg Herring
Վիտամին B2 0.299mg 0.004mg Herring
Վիտամին B3 4.124mg 0.346mg Herring
Վիտամին B5 0.74mg 0.87mg Snapper
Վիտամին B6 0.348mg 0.46mg Snapper
Folate, total 12µg 6µg Herring
Վիտամին B12 13.14µg 3.5µg Herring
Choline, total 83.3mg Herring
Վիտամին K 0.1µg Herring
Տրիպտոֆան 0.258mg 0.294mg Snapper
Տրեոնին 1.01mg 1.153mg Snapper
Իզոլեյցին 1.061mg 1.212mg Snapper
Լեյցին 1.872mg 2.137mg Snapper
Լիզին 2.115mg 2.415mg Snapper
Մեթիոնին 0.682mg 0.778mg Snapper
Ֆենիլալանին 0.899mg 1.027mg Snapper
Վալին 1.187mg 1.355mg Snapper
Հիստիդին 0.678mg 0.774mg Snapper
Խոլեստերին 77mg 47mg Snapper
Հագեցած ճարպ 2.615g 0.365g Snapper
22:6 n-3 (DHA) 1.105g 0.273g Herring
20:5 n-3 (EPA) 0.909g 0.048g Herring
22:5 n-3 (DPA) 0.071g 0.022g Herring
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.79g 0.322g Herring
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.735g 0.588g Herring

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Herring Snapper
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
169%
Herring
49%
Snapper
Mineral Summary Score
62%
Herring
48%
Snapper

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Snapper
Snapper is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Snapper
Snapper is lower in Նատրիում (difference - 58mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Snapper
Snapper is lower in Խոլեստերին (difference - 30mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Snapper
Snapper is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.25g)
Which food is richer in minerals?
Herring
Herring is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Herring
Herring is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Herring - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175117/nutrients
  2. Snapper - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173699/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: