Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Kumquat և Mamey Sapote սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Kumquat and Mamey Sapote

  • Kumquat has more Վիտամին C, however Mamey Sapote is higher in Վիտամին B6, Պղինձ, Վիտամին E , Կալիում, and Վիտամին B3.
  • Mamey Sapote covers your daily need of Վիտամին B6 53% more than Kumquat.
  • Kumquat has 3 times more Կալցիում than Mamey Sapote. While Kumquat has 62mg of Կալցիում, Mamey Sapote has only 18mg.
  • Kumquat has less Շաքար.

These are the specific foods used in this comparison Kumquats, raw and Sapote, mamey, raw.

Infographic

Kumquat vs Mamey Sapote infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +244.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +36.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +144.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +124.2%
հավասար Երկաթ - 0.78
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 19% 33% 15% 9% 17% 2% 5% 32%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 30% 8% 12% 41% 1% 6% 71%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +244.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +36.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +144.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +124.2%
հավասար Երկաթ - 0.78

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +102.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +184.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +142.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1306.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +28.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +233.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1900%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 3% 0% 147% 10% 21% 9% 13% 9% 13% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 43% 0% 77% 4% 27% 27% 24% 167% 6% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +102.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +184.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +142.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1306.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +28.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +233.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1900%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Kumquat Mamey Sapote
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Kumquat Mamey Sapote Opinion
Զուտ ածխաջրեր 9.4g 26.7g Mamey Sapote
Սպիտակուցներ 1.88g 1.45g Kumquat
Ճարպեր 0.86g 0.46g Kumquat
Ածխաջրեր 15.9g 32.1g Mamey Sapote
Կալորիականություն 71kcal 124kcal Mamey Sapote
Օսլա g 6.33g Mamey Sapote
Ֆրուկտոզա g 7.66g Mamey Sapote
Շաքար 9.36g 20.14g Kumquat
Բջջանյութ(Fiber) 6.5g 5.4g Kumquat
Կալցիում 62mg 18mg Kumquat
Երկաթ 0.86mg 0.78mg Kumquat
Մագնեզիում 20mg 11mg Kumquat
Ֆոսֆոր 19mg 26mg Mamey Sapote
Կալիում 186mg 454mg Mamey Sapote
Նատրիում 10mg 7mg Mamey Sapote
Ցինկ 0.17mg 0.19mg Mamey Sapote
Պղինձ 0.095mg 0.213mg Mamey Sapote
Վիտամին A 290IU 143IU Kumquat
Վիտամին E 0.15mg 2.11mg Mamey Sapote
Վիտամին D 0IU IU Kumquat
Վիտամին D 0µg µg Kumquat
Վիտամին C 43.9mg 23mg Kumquat
Վիտամին B1 0.037mg 0.013mg Kumquat
Վիտամին B2 0.09mg 0.116mg Mamey Sapote
Վիտամին B3 0.429mg 1.432mg Mamey Sapote
Վիտամին B5 0.208mg 0.397mg Mamey Sapote
Վիտամին B6 0.036mg 0.72mg Mamey Sapote
Folate, total 17µg 7µg Kumquat
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0µg µg Kumquat
Տրիպտոֆան mg 0.049mg Mamey Sapote
Տրեոնին mg 0.085mg Mamey Sapote
Իզոլեյցին mg 0.061mg Mamey Sapote
Լեյցին mg 0.073mg Mamey Sapote
Լիզին mg 0.073mg Mamey Sapote
Մեթիոնին mg 0.024mg Mamey Sapote
Ֆենիլալանին mg 0.061mg Mamey Sapote
Վալին mg 0.073mg Mamey Sapote
Հիստիդին mg 0.049mg Mamey Sapote
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.103g 0.169g Kumquat
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.154g 0.102g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.171g 0.097g Kumquat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Kumquat Mamey Sapote
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20
Kumquat
32
Mamey Sapote
Mineral Summary Score
16
Kumquat
21
Mamey Sapote

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
11%
Kumquat
9%
Mamey Sapote
Carbohydrates
16%
Kumquat
32%
Mamey Sapote
Fats
4%
Kumquat
2%
Mamey Sapote

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is lower in Շաքար?
Kumquat
Kumquat is lower in Շաքար (difference - 10.78g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Kumquat
Kumquat is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.066g)
Which food is cheaper?
Kumquat
Kumquat is cheaper (difference - $3)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients
  2. Mamey Sapote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167760/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: