Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Lablab և Ուրադ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Lablab vs Ուրադ infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +161.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +243.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +145.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +17%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +12%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +30%
հավասար Նատրիում - 7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 172% 59% 52% 30% 1% 78% 114% 63% 16%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 66% 45% 67% 21% 1% 23% 47% 54% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +161.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +243.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +145.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +17%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +12%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +30%
հավասար Նատրիում - 7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Lablab
1
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +102.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +265%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +37%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2250%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 68% 9% 8% 19% 9% 3% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 3% 0% 4% 38% 18% 29% 26% 14% 71% 0% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +102.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +265%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +37%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2250%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +37.7%
հավասար Սպիտակուցներ - 7.54
հավասար Ճարպեր - 0.55
հավասար Ջուր - 72.51
8% 21% 69%
Սպիտակուցներ: 8.14 գ
Ճարպեր: 0.58 գ
Ածխաջրեր: 20.69 գ
Ջուր: 69.13 գ
Այլ: 1.46 գ
8% 18% 73%
Սպիտակուցներ: 7.54 գ
Ճարպեր: 0.55 գ
Ածխաջրեր: 18.34 գ
Ջուր: 72.51 գ
Այլ: 1.06 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +37.7%
հավասար Սպիտակուցներ - 7.54
հավասար Ճարպեր - 0.55
հավասար Ջուր - 72.51

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -61.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +46.5%
27% 7% 66%
Հագեցած ճարպ: 0.099 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.245 գ
9% 7% 84%
Հագեցած ճարպ: 0.038 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.029 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.359 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -61.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +46.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lablab Ուրադ
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում Equal
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lablab Ուրադ Opinion
Զուտ ածխաջրեր 20.69g 11.94g Lablab
Սպիտակուցներ 8.14g 7.54g Lablab
Ճարպեր 0.58g 0.55g Lablab
Ածխաջրեր 20.69g 18.34g Lablab
Կալորիականություն 117kcal 105kcal Lablab
Շաքար 2.01g Lablab
Բջջանյութ(Fiber) 6.4g Ուրադ
Կալցիում 40mg 53mg Ուրադ
Երկաթ 4.58mg 1.75mg Lablab
Մագնեզիում 82mg 63mg Lablab
Ֆոսֆոր 120mg 156mg Ուրադ
Կալիում 337mg 231mg Lablab
Նատրիում 7mg 7mg
Ցինկ 2.85mg 0.83mg Lablab
Պղինձ 0.341mg 0.139mg Lablab
Մանգան 0.482mg 0.412mg Lablab
Սելեն 2.8µg 2.5µg Lablab
Վիտամին A 0IU 31IU Ուրադ
Վիտամին A, RAE 0µg 2µg Ուրադ
Վիտամին E 0.15mg Ուրադ
Վիտամին C 0mg 1mg Ուրադ
Վիտամին B1 0.27mg 0.15mg Lablab
Վիտամին B2 0.037mg 0.075mg Ուրադ
Վիտամին B3 0.411mg 1.5mg Ուրադ
Վիտամին B5 0.316mg 0.433mg Ուրադ
Վիտամին B6 0.037mg 0.058mg Ուրադ
Folate, total 4µg 94µg Ուրադ
Վիտամին K 2.7µg Ուրադ
Տրիպտոֆան 0.068mg 0.078mg Ուրադ
Տրեոնին 0.315mg 0.262mg Lablab
Իզոլեյցին 0.39mg 0.385mg Lablab
Լեյցին 0.691mg 0.625mg Lablab
Լիզին 0.556mg 0.5mg Lablab
Մեթիոնին 0.065mg 0.11mg Ուրադ
Ֆենիլալանին 0.41mg 0.44mg Ուրադ
Վալին 0.422mg 0.423mg Ուրադ
Հիստիդին 0.233mg 0.211mg Lablab
Հագեցած ճարպ 0.099g 0.038g Ուրադ
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.026g 0.029g Ուրադ
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.245g 0.359g Ուրադ

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lablab Ուրադ
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Lablab
17%
Ուրադ
Mineral Summary Score
59%
Lablab
35%
Ուրադ

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Ուրադ
Ուրադ is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.061g)
Which food is lower in glycemic index?
Ուրադ
Ուրադ is lower in glycemic index (difference - 2)
Which food is richer in vitamins?
Ուրադ
Ուրադ is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Lablab
Lablab is lower in Շաքար (difference - 2.01g)
Which food is cheaper?
Lablab
Lablab is cheaper (difference - $0.7)
Which food is richer in minerals?
Lablab
Lablab is relatively richer in minerals
Which food contains less Նատրիում?
?
The foods are relatively equal in Նատրիում (7 mg)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lablab - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175211/nutrients
  2. Ուրադ - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172427/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: