Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Longan և Cooking plantain սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Longan and Cooking plantain different?

  • Longan is higher in Վիտամին C, Պղինձ, and Վիտամին B2, however, Cooking plantain is richer in Կալիում, Մագնեզիում, and Երկաթ.
  • Daily need coverage for Վիտամին C from Longan is 73% higher.
  • Longan contains 3 times more Վիտամին B2 than Cooking plantain. While Longan contains 0.14mg of Վիտամին B2, Cooking plantain contains only 0.054mg.

Longans, raw and Plantains, raw are the varieties used in this article.

Infographic

Longan vs Cooking plantain infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +270%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +61.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +87.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +180%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 8% 9% 24% 0% 2% 57% 7% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 23% 27% 15% 45% 1% 4% 27% 0% 9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +270%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +61.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +87.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +180%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Longan
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +356.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +159.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +67.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +128.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 280% 8% 33% 6% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 68% 3% 0% 62% 14% 13% 13% 16% 69% 17% 0% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +356.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +159.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +67.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +128.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +270%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +110.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +65.7%
հավասար Սպիտակուցներ - 1.3
15% 83%
Սպիտակուցներ: 1.31 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 15.14 գ
Ջուր: 82.75 գ
Այլ: 0.7 գ
32% 65%
Սպիտակուցներ: 1.3 գ
Ճարպեր: 0.37 գ
Ածխաջրեր: 31.89 գ
Ջուր: 65.28 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +270%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +110.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +65.7%
հավասար Սպիտակուցներ - 1.3

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Longan Cooking plantain
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Longan Cooking plantain Opinion
Զուտ ածխաջրեր 14.04g 29.59g Cooking plantain
Սպիտակուցներ 1.31g 1.3g Longan
Ճարպեր 0.1g 0.37g Cooking plantain
Ածխաջրեր 15.14g 31.89g Cooking plantain
Կալորիականություն 60kcal 122kcal Cooking plantain
Շաքար 15g Longan
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 2.3g Cooking plantain
Կալցիում 1mg 3mg Cooking plantain
Երկաթ 0.13mg 0.6mg Cooking plantain
Մագնեզիում 10mg 37mg Cooking plantain
Ֆոսֆոր 21mg 34mg Cooking plantain
Կալիում 266mg 499mg Cooking plantain
Նատրիում 0mg 4mg Longan
Ցինկ 0.05mg 0.14mg Cooking plantain
Պղինձ 0.169mg 0.081mg Longan
Մանգան 0.052mg Longan
Սելեն 1.5µg Cooking plantain
Վիտամին A 1127IU Cooking plantain
Վիտամին A, RAE 56µg Cooking plantain
Վիտամին E 0.14mg Cooking plantain
Վիտամին C 84mg 18.4mg Longan
Վիտամին B1 0.031mg 0.052mg Cooking plantain
Վիտամին B2 0.14mg 0.054mg Longan
Վիտամին B3 0.3mg 0.686mg Cooking plantain
Վիտամին B5 0.26mg Cooking plantain
Վիտամին B6 0.299mg Cooking plantain
Folate, total 22µg Cooking plantain
Վիտամին K 0.7µg Cooking plantain
Տրիպտոֆան 0.015mg Cooking plantain
Տրեոնին 0.034mg 0.034mg
Իզոլեյցին 0.026mg 0.036mg Cooking plantain
Լեյցին 0.054mg 0.059mg Cooking plantain
Լիզին 0.046mg 0.06mg Cooking plantain
Մեթիոնին 0.013mg 0.017mg Cooking plantain
Ֆենիլալանին 0.03mg 0.044mg Cooking plantain
Վալին 0.058mg 0.046mg Longan
Հիստիդին 0.012mg 0.064mg Cooking plantain
Հագեցած ճարպ 0.143g Longan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.032g Cooking plantain
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.069g Cooking plantain

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Longan Cooking plantain
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Longan
23%
Cooking plantain
Mineral Summary Score
11%
Longan
15%
Cooking plantain

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Longan
Longan is lower in Շաքար (difference - 15g)
Which food is lower in Նատրիում?
Longan
Longan is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Longan
Longan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.143g)
Which food is lower in glycemic index?
Cooking plantain
Cooking plantain is lower in glycemic index (difference - 8)
Which food is cheaper?
Cooking plantain
Cooking plantain is cheaper (difference - $1.4)
Which food is richer in minerals?
Cooking plantain
Cooking plantain is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Cooking plantain
Cooking plantain is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Longan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169089/nutrients
  2. Cooking plantain - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169130/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: