Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Longan և Cooking plantain սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Longan and Cooking plantain different?

  • Longan is higher in Վիտամին C, Պղինձ, and Վիտամին B2, however Cooking plantain is richer in Կալիում, Մագնեզիում, and Երկաթ.
  • Daily need coverage for Վիտամին C from Longan is 73% higher.
  • Longan contains 3 times more Վիտամին B2 than Cooking plantain. While Longan contains 0.14mg of Վիտամին B2, Cooking plantain contains only 0.054mg.

Longans, raw and Plantains, raw are the varieties used in this article.

Infographic

Longan vs Cooking plantain infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +270%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +61.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +87.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +180%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 5% 8% 9% 24% 0% 2% 57%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 23% 27% 15% 45% 1% 4% 27%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +270%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +61.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +87.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +180%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Longan
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +356.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +159.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +67.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +128.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 280% 8% 33% 6% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 68% 3% 0% 62% 14% 13% 13% 16% 69% 17% 0% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +356.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +159.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +67.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +128.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Longan Cooking plantain
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Longan Cooking plantain Opinion
Զուտ ածխաջրեր 14.04g 29.59g Cooking plantain
Սպիտակուցներ 1.31g 1.3g Longan
Ճարպեր 0.1g 0.37g Cooking plantain
Ածխաջրեր 15.14g 31.89g Cooking plantain
Կալորիականություն 60kcal 122kcal Cooking plantain
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 15g Longan
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 2.3g Cooking plantain
Կալցիում 1mg 3mg Cooking plantain
Երկաթ 0.13mg 0.6mg Cooking plantain
Մագնեզիում 10mg 37mg Cooking plantain
Ֆոսֆոր 21mg 34mg Cooking plantain
Կալիում 266mg 499mg Cooking plantain
Նատրիում 0mg 4mg Longan
Ցինկ 0.05mg 0.14mg Cooking plantain
Պղինձ 0.169mg 0.081mg Longan
Վիտամին A IU 1127IU Cooking plantain
Վիտամին E mg 0.14mg Cooking plantain
Վիտամին D IU 0IU Cooking plantain
Վիտամին D µg 0µg Cooking plantain
Վիտամին C 84mg 18.4mg Longan
Վիտամին B1 0.031mg 0.052mg Cooking plantain
Վիտամին B2 0.14mg 0.054mg Longan
Վիտամին B3 0.3mg 0.686mg Cooking plantain
Վիտամին B5 mg 0.26mg Cooking plantain
Վիտամին B6 mg 0.299mg Cooking plantain
Folate, total µg 22µg Cooking plantain
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 0.7µg Cooking plantain
Տրիպտոֆան mg 0.015mg Cooking plantain
Տրեոնին 0.034mg 0.034mg
Իզոլեյցին 0.026mg 0.036mg Cooking plantain
Լեյցին 0.054mg 0.059mg Cooking plantain
Լիզին 0.046mg 0.06mg Cooking plantain
Մեթիոնին 0.013mg 0.017mg Cooking plantain
Ֆենիլալանին 0.03mg 0.044mg Cooking plantain
Վալին 0.058mg 0.046mg Longan
Հիստիդին 0.012mg 0.064mg Cooking plantain
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ g 0.143g Longan
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.032g Cooking plantain
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.069g Cooking plantain

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Longan Cooking plantain
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27
Longan
23
Cooking plantain
Mineral Summary Score
13
Longan
17
Cooking plantain

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
8%
Longan
8%
Cooking plantain
Carbohydrates
15%
Longan
32%
Cooking plantain
Fats
0%
Longan
2%
Cooking plantain

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Longan
Longan is lower in Շաքար (difference - 15g)
Which food is lower in Նատրիում?
Longan
Longan is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Longan
Longan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.143g)
Which food is lower in glycemic index?
Cooking plantain
Cooking plantain is lower in glycemic index (difference - 8)
Which food is cheaper?
Cooking plantain
Cooking plantain is cheaper (difference - $1.4)
Which food is richer in minerals?
Cooking plantain
Cooking plantain is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Cooking plantain
Cooking plantain is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Longan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169089/nutrients
  2. Cooking plantain - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169130/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: