Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Lotus seeds և Tahini սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Lotus seeds vs Tahini infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +121.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +230.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +59.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +161.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +153.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +340%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +360%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 49% 132% 150% 268% 121% 0.65% 29% 117% 302% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 128% 336% 68% 314% 37% 15% 126% 537% 190% 188%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +121.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +230.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +59.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +161.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +153.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +340%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +360%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Tahini
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +22.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +322.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +34%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +90.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +215.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +240.6%
հավասար Folate, total - 98
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 0% 160% 35% 30% 51% 145% 78% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 5% 0% 0% 305% 109% 102% 42% 34% 74% 0% 14% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +22.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +322.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +34%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +90.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +215.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +240.6%
հավասար Folate, total - 98

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +204.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +364.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2628.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +25.3%
15% 2% 64% 14% 4%
Սպիտակուցներ: 15.41 գ
Ճարպեր: 1.97 գ
Ածխաջրեր: 64.47 գ
Ջուր: 14.16 գ
Այլ: 3.99 գ
17% 54% 21% 3% 5%
Սպիտակուցներ: 17 գ
Ճարպեր: 53.76 գ
Ածխաջրեր: 21.19 գ
Ջուր: 3.05 գ
Այլ: 5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +204.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +364.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2628.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +25.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +5132.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1920.9%
18% 21% 62%
Հագեցած ճարպ: 0.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.388 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.166 գ
15% 40% 46%
Հագեցած ճարպ: 7.529 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 20.302 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 23.564 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +5132.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1920.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lotus seeds Tahini
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lotus seeds Tahini Opinion
Զուտ ածխաջրեր 64.47g 11.89g Lotus seeds
Սպիտակուցներ 15.41g 17g Tahini
Ճարպեր 1.97g 53.76g Tahini
Ածխաջրեր 64.47g 21.19g Lotus seeds
Կալորիականություն 332kcal 595kcal Tahini
Շաքար 0.49g Lotus seeds
Բջջանյութ(Fiber) 9.3g Tahini
Կալցիում 163mg 426mg Tahini
Երկաթ 3.53mg 8.95mg Tahini
Մագնեզիում 210mg 95mg Lotus seeds
Ֆոսֆոր 626mg 732mg Tahini
Կալիում 1368mg 414mg Lotus seeds
Նատրիում 5mg 115mg Lotus seeds
Ցինկ 1.05mg 4.62mg Tahini
Պղինձ 0.35mg 1.61mg Tahini
Մանգան 2.318mg 1.456mg Lotus seeds
Սելեն 34.4µg Tahini
Վիտամին A 50IU 67IU Tahini
Վիտամին A, RAE 3µg 3µg
Վիտամին E 0.25mg Tahini
Վիտամին B1 0.64mg 1.22mg Tahini
Վիտամին B2 0.15mg 0.473mg Tahini
Վիտամին B3 1.6mg 5.45mg Tahini
Վիտամին B5 0.851mg 0.693mg Lotus seeds
Վիտամին B6 0.629mg 0.149mg Lotus seeds
Folate, total 104µg 98µg Lotus seeds
Choline, total 25.8mg Tahini
Տրիպտոֆան 0.221mg 0.372mg Tahini
Տրեոնին 0.747mg 0.706mg Lotus seeds
Իզոլեյցին 0.765mg 0.731mg Lotus seeds
Լեյցին 1.215mg 1.302mg Tahini
Լիզին 0.985mg 0.545mg Lotus seeds
Մեթիոնին 0.267mg 0.561mg Tahini
Ֆենիլալանին 0.767mg 0.901mg Tahini
Վալին 0.991mg 0.95mg Lotus seeds
Հիստիդին 0.43mg 0.5mg Tahini
Հագեցած ճարպ 0.33g 7.529g Lotus seeds
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.388g 20.302g Tahini
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.166g 23.564g Tahini

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lotus seeds Tahini
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
39%
Lotus seeds
53%
Tahini
Mineral Summary Score
117%
Lotus seeds
194%
Tahini

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Tahini
Tahini is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Tahini
Tahini is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is richer in vitamins?
Tahini
Tahini is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Lotus seeds
Lotus seeds is lower in Շաքար (difference - 0.49g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lotus seeds
Lotus seeds is lower in Նատրիում (difference - 110mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lotus seeds
Lotus seeds is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.199g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lotus seeds - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170149/nutrients
  2. Tahini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170189/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: