Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Lychee և Crateva religiosa սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Differences between Lychee and Crateva religiosa

  • Lychee has more Վիտամին C, and Պղինձ, while Crateva religiosa has more Երկաթ, Բջջանյութ(Fiber), and Մանգան.
  • Lychee's daily need coverage for Վիտամին C is 19% higher.
  • Crateva religiosa contains 3 times less Պղինձ than Lychee. Lychee contains 0.148mg of Պղինձ, while Crateva religiosa contains 0.057mg.
  • The amount of Շաքար in Crateva religiosa is lower.

The food types used in this comparison are Litchis, raw and Abiyuch, raw.

Infographic

Lychee vs Crateva religiosa infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +159.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +419.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +140%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +51.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +342.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 61% 18% 21% 27% 3% 9% 19%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +159.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +419.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +140%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +51.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +342.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Lychee
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +32.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 6% 0% 0% 181% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +32.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lychee Crateva religiosa
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lychee Crateva religiosa Opinion
Զուտ ածխաջրեր 15.23g 12.3g Lychee
Սպիտակուցներ 0.83g 1.5g Crateva religiosa
Ճարպեր 0.44g 0.1g Lychee
Ածխաջրեր 16.53g 17.6g Crateva religiosa
Կալորիականություն 66kcal 69kcal Crateva religiosa
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g 3.8g Crateva religiosa
Շաքար 15.23g 8.55g Crateva religiosa
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 5.3g Crateva religiosa
Կալցիում 5mg 8mg Crateva religiosa
Երկաթ 0.31mg 1.61mg Crateva religiosa
Մագնեզիում 10mg 24mg Crateva religiosa
Ֆոսֆոր 31mg 47mg Crateva religiosa
Կալիում 171mg 304mg Crateva religiosa
Նատրիում 1mg 20mg Lychee
Ցինկ 0.07mg 0.31mg Crateva religiosa
Պղինձ 0.148mg 0.057mg Lychee
Վիտամին A 0IU 100IU Crateva religiosa
Վիտամին E 0.07mg mg Lychee
Վիտամին D 0IU IU Lychee
Վիտամին D 0µg µg Lychee
Վիտամին C 71.5mg 54.1mg Lychee
Վիտամին B1 0.011mg mg Lychee
Վիտամին B2 0.065mg mg Lychee
Վիտամին B3 0.603mg mg Lychee
Վիտամին B5 mg mg
Վիտամին B6 0.1mg mg Lychee
Folate, total 14µg µg Lychee
Վիտամին B12 0µg µg Lychee
Վիտամին K 0.4µg µg Lychee
Տրիպտոֆան 0.007mg mg Lychee
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին 0.041mg mg Lychee
Մեթիոնին 0.009mg mg Lychee
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg mg Crateva religiosa
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.099g 0.014g Crateva religiosa
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.12g g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lychee Crateva religiosa
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
25
Lychee
16
Crateva religiosa
Mineral Summary Score
13
Lychee
20
Crateva religiosa

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
5%
Lychee
9%
Crateva religiosa
Carbohydrates
17%
Lychee
18%
Crateva religiosa
Fats
2%
Lychee
0%
Crateva religiosa

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 19mg)
Which food is richer in vitamins?
Lychee
Lychee is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Շաքար (difference - 6.68g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.085g)
Which food is lower in glycemic index?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in glycemic index (difference - 48)
Which food is cheaper?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is cheaper (difference - $1.3)
Which food is richer in minerals?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is relatively richer in minerals

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients
  2. Crateva religiosa - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167782/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: