Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Lychee և Heart of palm սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Lychee vs Heart of palm infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +260%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +445.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +351.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +956.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +5228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +335.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
հավասար Մագնեզիում - 10
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50% 8% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 64% 8% 60% 160% 2% 102% 215% 0% 4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +260%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +445.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +351.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +956.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +5228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +335.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
հավասար Մագնեզիում - 10

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Lychee
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +793.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +176.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +49.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +71.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 10% 0% 27% 13% 42% 17% 0% 187% 18% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +793.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +176.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +49.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +71.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +120%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +225.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +54.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +352.3%
17% 82%
Սպիտակուցներ: 0.83 գ
Ճարպեր: 0.44 գ
Ածխաջրեր: 16.53 գ
Ջուր: 81.76 գ
Այլ: 0.44 գ
3% 26% 70% 2%
Սպիտակուցներ: 2.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 25.61 գ
Ջուր: 69.5 գ
Այլ: 1.99 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +120%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +225.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +54.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +352.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +48.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.5%
28% 34% 38%
Հագեցած ճարպ: 0.099 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.12 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
33% 4% 64%
Հագեցած ճարպ: 0.046 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.005 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.089 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +48.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lychee Heart of palm
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lychee Heart of palm Opinion
Զուտ ածխաջրեր 15.23g 24.11g Heart of palm
Սպիտակուցներ 0.83g 2.7g Heart of palm
Ճարպեր 0.44g 0.2g Lychee
Ածխաջրեր 16.53g 25.61g Heart of palm
Կալորիականություն 66kcal 115kcal Heart of palm
Շաքար 15.23g 17.16g Lychee
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 1.5g Heart of palm
Կալցիում 5mg 18mg Heart of palm
Երկաթ 0.31mg 1.69mg Heart of palm
Մագնեզիում 10mg 10mg
Ֆոսֆոր 31mg 140mg Heart of palm
Կալիում 171mg 1806mg Heart of palm
Նատրիում 1mg 14mg Lychee
Ցինկ 0.07mg 3.73mg Heart of palm
Պղինձ 0.148mg 0.644mg Heart of palm
Մանգան 0.055mg Lychee
Սելեն 0.6µg 0.7µg Heart of palm
Վիտամին A 0IU 68IU Heart of palm
Վիտամին A, RAE 0µg 3µg Heart of palm
Վիտամին E 0.07mg 0.5mg Heart of palm
Վիտամին C 71.5mg 8mg Lychee
Վիտամին B1 0.011mg 0.05mg Heart of palm
Վիտամին B2 0.065mg 0.18mg Heart of palm
Վիտամին B3 0.603mg 0.9mg Heart of palm
Վիտամին B6 0.1mg 0.81mg Heart of palm
Folate, total 14µg 24µg Heart of palm
Վիտամին K 0.4µg 0µg Lychee
Տրիպտոֆան 0.007mg Lychee
Լիզին 0.041mg Lychee
Մեթիոնին 0.009mg Lychee
Հագեցած ճարպ 0.099g 0.046g Heart of palm
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.12g 0.005g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0.089g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lychee Heart of palm
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
25%
Lychee
26%
Heart of palm
Mineral Summary Score
11%
Lychee
62%
Heart of palm

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Lychee
Lychee is lower in Շաքար (difference - 1.93g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 13mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.053g)
Which food is lower in glycemic index?
Heart of palm
Heart of palm is lower in glycemic index (difference - 16)
Which food is cheaper?
Heart of palm
Heart of palm is cheaper (difference - $1.3)
Which food is richer in minerals?
Heart of palm
Heart of palm is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Heart of palm
Heart of palm is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients
  2. Heart of palm - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167714/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: