Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել M&Ms Peanut և Maple syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

M&Ms Peanut vs Maple syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +954.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +9400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +63.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +19.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2705.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +583.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -76%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +338%
հավասար Կալցիում - 102
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +954.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +9400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +63.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +19.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2705.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +583.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -76%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +338%
հավասար Կալցիում - 102

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4050.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1641.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +2231.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1098.1%
հավասար Վիտամին B1 - 0.066
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 21% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4050.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1641.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +2231.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1098.1%
հավասար Վիտամին B1 - 0.066

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23825%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +43450%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +185.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1206%
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23825%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +43450%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +185.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1206%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +73409.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +20229.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
20% 31% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.007 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.017 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +73409.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +20229.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
M&Ms Peanut Maple syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient M&Ms Peanut Maple syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.78g 67.04g Maple syrup
Սպիտակուցներ 9.57g 0.04g M&Ms Peanut
Ճարպեր 26.13g 0.06g M&Ms Peanut
Ածխաջրեր 60.48g 67.04g Maple syrup
Կալորիականություն 515kcal 260kcal M&Ms Peanut
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 50.75g 60.46g M&Ms Peanut
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 0g M&Ms Peanut
Կալցիում 102mg 102mg
Երկաթ 1.16mg 0.11mg M&Ms Peanut
Մագնեզիում 69mg 21mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 190mg 2mg M&Ms Peanut
Կալիում 347mg 212mg M&Ms Peanut
Նատրիում 50mg 12mg Maple syrup
Ցինկ 1.76mg 1.47mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.505mg 0.018mg M&Ms Peanut
Մանգան 0.664mg 2.908mg Maple syrup
Սելեն 4.1µg 0.6µg M&Ms Peanut
Վիտամին A 74IU 0IU M&Ms Peanut
Վիտամին A, RAE 22µg 0µg M&Ms Peanut
Վիտամին E 2.85mg 0mg M&Ms Peanut
Վիտամին B1 0.063mg 0.066mg Maple syrup
Վիտամին B2 0.106mg 1.27mg Maple syrup
Վիտամին B3 3.362mg 0.081mg M&Ms Peanut
Վիտամին B5 0.627mg 0.036mg M&Ms Peanut
Վիտամին B6 0.09mg 0.002mg M&Ms Peanut
Folate, total 55µg 0µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.32µg 0µg M&Ms Peanut
Choline, total 37.3mg 1.6mg M&Ms Peanut
Վիտամին K 3µg 0µg M&Ms Peanut
Խոլեստերին 8mg 0mg Maple syrup
Տրանս ճարպ 0.328g Maple syrup
Հագեցած ճարպ 10.169g 0.007g Maple syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.086g 0.011g M&Ms Peanut
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.456g 0.017g M&Ms Peanut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
M&Ms Peanut Maple syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
26%
M&Ms Peanut
24%
Maple syrup
Mineral Summary Score
57%
M&Ms Peanut
50%
Maple syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Նատրիում (difference - 38mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.162g)
Which food is lower in Շաքար?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Շաքար (difference - 9.71g)
Which food is lower in glycemic index?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in glycemic index (difference - 21)
Which food is cheaper?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in minerals?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients
  2. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: