Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել M&Ms Peanut և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

M&Ms Peanut vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +155.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +81%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +86.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +66%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +156.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +143.2%
հավասար Կալցիում - 106
հավասար Սելեն - 4.3
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +155.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +81%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +86.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +66%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +156.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +143.2%
հավասար Կալցիում - 106
հավասար Սելեն - 4.3

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
5
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +285.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +203.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +136.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +111.5%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +78.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +146%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +96.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +86.7%
հավասար Վիտամին A - 67
հավասար Վիտամին B12 - 0.33
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 21% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +285.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +203.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +136.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +111.5%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +78.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +146%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +96.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +86.7%
հավասար Վիտամին A - 67
հավասար Վիտամին B12 - 0.33

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +94.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +70.6%
հավասար Ճարպեր - 24.85
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +94.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +70.6%
հավասար Ճարպեր - 24.85
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +170.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +450.3%
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +170.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +450.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
M&Ms Peanut Twix
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient M&Ms Peanut Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.78g 63.7g Twix
Սպիտակուցներ 9.57g 4.91g M&Ms Peanut
Ճարպեր 26.13g 24.85g M&Ms Peanut
Ածխաջրեր 60.48g 64.8g Twix
Կալորիականություն 515kcal 502kcal M&Ms Peanut
Շաքար 50.75g 48.25g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 1.1g M&Ms Peanut
Կալցիում 102mg 106mg Twix
Երկաթ 1.16mg 0.81mg M&Ms Peanut
Մագնեզիում 69mg 27mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 190mg 105mg M&Ms Peanut
Կալիում 347mg 186mg M&Ms Peanut
Նատրիում 50mg 198mg M&Ms Peanut
Ցինկ 1.76mg 1.06mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.505mg 0.197mg M&Ms Peanut
Մանգան 0.664mg 0.273mg M&Ms Peanut
Սելեն 4.1µg 4.3µg Twix
Վիտամին A 74IU 67IU M&Ms Peanut
Վիտամին A, RAE 22µg 20µg M&Ms Peanut
Վիտամին E 2.85mg 0.74mg M&Ms Peanut
Վիտամին C 0mg 0.6mg Twix
Վիտամին B1 0.063mg 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.106mg 0.208mg Twix
Վիտամին B3 3.362mg 1.109mg M&Ms Peanut
Վիտամին B5 0.627mg 0.265mg M&Ms Peanut
Վիտամին B6 0.09mg 0.025mg M&Ms Peanut
Folate, total 55µg 26µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.32µg 0.33µg Twix
Choline, total 37.3mg 20.9mg M&Ms Peanut
Վիտամին K 3µg 5.6µg Twix
Խոլեստերին 8mg 7mg Twix
Տրանս ճարպ 0.328g 0.342g M&Ms Peanut
Հագեցած ճարպ 10.169g 18.96g M&Ms Peanut
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.086g 2.988g M&Ms Peanut
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.456g 0.628g M&Ms Peanut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
M&Ms Peanut Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
26%
M&Ms Peanut
18%
Twix
Mineral Summary Score
57%
M&Ms Peanut
32%
Twix

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 2.5g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twix
Twix is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Նատրիում?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Նատրիում (difference - 148mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.791g)
Which food is lower in glycemic index?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in glycemic index (difference - 11)
Which food is richer in minerals?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: