Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Mamey Sapote և Tamarind սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mamey Sapote vs Tamarind infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +90%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +259%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +736.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +334.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 30% 8% 12% 41% 1% 6% 71% 27% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 105% 66% 49% 56% 4% 3% 29% 0% 8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +90%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +259%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +736.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +334.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +376.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2010%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +177.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +990.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3192.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +31%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 43% 0% 77% 4% 27% 27% 24% 167% 6% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 2% 0% 12% 108% 36% 37% 9% 16% 11% 0% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +376.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2010%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +177.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +990.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3192.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +31%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +106.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +93.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +141.1%
32% 65%
Սպիտակուցներ: 1.45 գ
Ճարպեր: 0.46 գ
Ածխաջրեր: 32.1 գ
Ջուր: 64.87 գ
Այլ: 1.12 գ
3% 63% 31% 3%
Սպիտակուցներ: 2.8 գ
Ճարպեր: 0.6 գ
Ածխաջրեր: 62.5 գ
Ջուր: 31.4 գ
Այլ: 2.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +106.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +93.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +141.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +64.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +77.5%
46% 28% 26%
Հագեցած ճարպ: 0.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.102 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.097 գ
53% 35% 12%
Հագեցած ճարպ: 0.272 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.181 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.059 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +64.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +77.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mamey Sapote Tamarind
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mamey Sapote Tamarind Opinion
Զուտ ածխաջրեր 26.7g 57.4g Tamarind
Սպիտակուցներ 1.45g 2.8g Tamarind
Ճարպեր 0.46g 0.6g Tamarind
Ածխաջրեր 32.1g 62.5g Tamarind
Կալորիականություն 124kcal 239kcal Tamarind
Օսլա 6.33g Mamey Sapote
Ֆրուկտոզա 7.66g Mamey Sapote
Շաքար 20.14g 38.8g Mamey Sapote
Բջջանյութ(Fiber) 5.4g 5.1g Mamey Sapote
Կալցիում 18mg 74mg Tamarind
Երկաթ 0.78mg 2.8mg Tamarind
Մագնեզիում 11mg 92mg Tamarind
Ֆոսֆոր 26mg 113mg Tamarind
Կալիում 454mg 628mg Tamarind
Նատրիում 7mg 28mg Mamey Sapote
Ցինկ 0.19mg 0.1mg Mamey Sapote
Պղինձ 0.213mg 0.086mg Mamey Sapote
Մանգան 0.204mg Mamey Sapote
Սելեն 1.3µg Tamarind
Վիտամին A 143IU 30IU Mamey Sapote
Վիտամին A, RAE 7µg 2µg Mamey Sapote
Վիտամին E 2.11mg 0.1mg Mamey Sapote
Վիտամին C 23mg 3.5mg Mamey Sapote
Վիտամին B1 0.013mg 0.428mg Tamarind
Վիտամին B2 0.116mg 0.152mg Tamarind
Վիտամին B3 1.432mg 1.938mg Tamarind
Վիտամին B5 0.397mg 0.143mg Mamey Sapote
Վիտամին B6 0.72mg 0.066mg Mamey Sapote
Folate, total 7µg 14µg Tamarind
Վիտամին K 2.8µg Tamarind
Տրիպտոֆան 0.049mg 0.018mg Mamey Sapote
Տրեոնին 0.085mg Mamey Sapote
Իզոլեյցին 0.061mg Mamey Sapote
Լեյցին 0.073mg Mamey Sapote
Լիզին 0.073mg 0.139mg Tamarind
Մեթիոնին 0.024mg 0.014mg Mamey Sapote
Ֆենիլալանին 0.061mg Mamey Sapote
Վալին 0.073mg Mamey Sapote
Հիստիդին 0.049mg Mamey Sapote
Հագեցած ճարպ 0.169g 0.272g Mamey Sapote
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.102g 0.181g Tamarind
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.097g 0.059g Mamey Sapote
18:2 n-6 c,c 0.011g Mamey Sapote
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.082g Mamey Sapote

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mamey Sapote Tamarind
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
32%
Mamey Sapote
20%
Tamarind
Mineral Summary Score
20%
Mamey Sapote
34%
Tamarind

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Tamarind
Tamarind is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Շաքար (difference - 18.66g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Նատրիում (difference - 21mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.103g)
Which food is lower in glycemic index?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in glycemic index (difference - 23)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($3)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mamey Sapote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167760/nutrients
  2. Tamarind - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: