Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Mamey Sapote և Tamarind սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Mamey Sapote and Tamarind?

  • Mamey Sapote is richer in Վիտամին B6, Վիտամին C, Պղինձ, and Վիտամին E , yet Tamarind is richer in Վիտամին B1, Երկաթ, Մագնեզիում, Ֆոսֆոր, Կալցիում, and Կալիում.
  • Mamey Sapote's daily need coverage for Վիտամին B6 is 50% higher.
  • Mamey Sapote has 21 times more Վիտամին E than Tamarind. Mamey Sapote has 2.11mg of Վիտամին E , while Tamarind has 0.1mg.

We used Sapote, mamey, raw and Tamarinds, raw types in this comparison.

Infographic

Mamey Sapote vs Tamarind infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +90%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +259%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +736.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +334.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 30% 8% 12% 41% 1% 6% 71%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 23% 105% 66% 49% 56% 4% 3% 29%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +90%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +259%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +736.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +334.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +376.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2010%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +177.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +990.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3192.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +31%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 43% 0% 77% 4% 27% 27% 24% 167% 6% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 2% 0% 12% 108% 36% 37% 9% 16% 11% 0% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +376.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2010%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +177.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +990.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3192.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +31%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mamey Sapote Tamarind
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mamey Sapote Tamarind Opinion
Զուտ ածխաջրեր 26.7g 57.4g Tamarind
Սպիտակուցներ 1.45g 2.8g Tamarind
Ճարպեր 0.46g 0.6g Tamarind
Ածխաջրեր 32.1g 62.5g Tamarind
Կալորիականություն 124kcal 239kcal Tamarind
Օսլա 6.33g g Mamey Sapote
Ֆրուկտոզա 7.66g g Mamey Sapote
Շաքար 20.14g 38.8g Mamey Sapote
Բջջանյութ(Fiber) 5.4g 5.1g Mamey Sapote
Կալցիում 18mg 74mg Tamarind
Երկաթ 0.78mg 2.8mg Tamarind
Մագնեզիում 11mg 92mg Tamarind
Ֆոսֆոր 26mg 113mg Tamarind
Կալիում 454mg 628mg Tamarind
Նատրիում 7mg 28mg Mamey Sapote
Ցինկ 0.19mg 0.1mg Mamey Sapote
Պղինձ 0.213mg 0.086mg Mamey Sapote
Վիտամին A 143IU 30IU Mamey Sapote
Վիտամին E 2.11mg 0.1mg Mamey Sapote
Վիտամին D IU 0IU Tamarind
Վիտամին D µg 0µg Tamarind
Վիտամին C 23mg 3.5mg Mamey Sapote
Վիտամին B1 0.013mg 0.428mg Tamarind
Վիտամին B2 0.116mg 0.152mg Tamarind
Վիտամին B3 1.432mg 1.938mg Tamarind
Վիտամին B5 0.397mg 0.143mg Mamey Sapote
Վիտամին B6 0.72mg 0.066mg Mamey Sapote
Folate, total 7µg 14µg Tamarind
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 2.8µg Tamarind
Տրիպտոֆան 0.049mg 0.018mg Mamey Sapote
Տրեոնին 0.085mg mg Mamey Sapote
Իզոլեյցին 0.061mg mg Mamey Sapote
Լեյցին 0.073mg mg Mamey Sapote
Լիզին 0.073mg 0.139mg Tamarind
Մեթիոնին 0.024mg 0.014mg Mamey Sapote
Ֆենիլալանին 0.061mg mg Mamey Sapote
Վալին 0.073mg mg Mamey Sapote
Հիստիդին 0.049mg mg Mamey Sapote
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.169g 0.272g Mamey Sapote
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.102g 0.181g Tamarind
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.097g 0.059g Mamey Sapote

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mamey Sapote Tamarind
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
32
Mamey Sapote
20
Tamarind
Mineral Summary Score
21
Mamey Sapote
41
Tamarind

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
9%
Mamey Sapote
17%
Tamarind
Carbohydrates
32%
Mamey Sapote
63%
Tamarind
Fats
2%
Mamey Sapote
3%
Tamarind

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Tamarind
Tamarind is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Շաքար (difference - 18.66g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Նատրիում (difference - 21mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.103g)
Which food is lower in glycemic index?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in glycemic index (difference - 23)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($3)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mamey Sapote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167760/nutrients
  2. Tamarind - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: