Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Maple syrup և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Maple syrup vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4140%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +28980%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +33.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4140%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +28980%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +33.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +9669.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 1% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +9669.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3139%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +370%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +47.5%
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3139%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +370%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +47.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Maple syrup Gumdrop
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Maple syrup Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.04g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0.04g 0g Maple syrup
Ճարպեր 0.06g 0g Maple syrup
Ածխաջրեր 67.04g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 260kcal 396kcal Gumdrop
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 60.46g 58.97g Gumdrop
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.1g Gumdrop
Կալցիում 102mg 3mg Maple syrup
Երկաթ 0.11mg 0.4mg Gumdrop
Մագնեզիում 21mg 1mg Maple syrup
Ֆոսֆոր 2mg 1mg Maple syrup
Կալիում 212mg 5mg Maple syrup
Նատրիում 12mg 44mg Maple syrup
Ցինկ 1.47mg 0mg Maple syrup
Պղինձ 0.018mg 0.012mg Maple syrup
Մանգան 2.908mg 0.01mg Maple syrup
Սելեն 0.6µg 0.8µg Gumdrop
Վիտամին B1 0.066mg 0.006mg Maple syrup
Վիտամին B2 1.27mg 0.013mg Maple syrup
Վիտամին B3 0.081mg 0.01mg Maple syrup
Վիտամին B5 0.036mg 0.012mg Maple syrup
Վիտամին B6 0.002mg 0.005mg Gumdrop
Choline, total 1.6mg 0mg Maple syrup
Հագեցած ճարպ 0.007g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.011g 0g Maple syrup
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.017g 0g Maple syrup

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Maple syrup Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Maple syrup
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
50%
Maple syrup
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Նատրիում (difference - 32mg)
Which food is lower in glycemic index?
Maple syrup
Maple syrup is lower in glycemic index (difference - 24)
Which food is richer in minerals?
Maple syrup
Maple syrup is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Maple syrup
Maple syrup is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Շաքար (difference - 1.49g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.007g)
Which food is cheaper?
Gumdrop
Gumdrop is cheaper (difference - $2.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: