Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Maple syrup և Heart of palm սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Maple syrup vs Heart of palm infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +110%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1436.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +751.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3477.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 64% 8% 60% 160% 2% 102% 215% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +110%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1436.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +751.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3477.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +32%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +605.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +40400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 10% 0% 27% 13% 42% 17% 0% 187% 18% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +32%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +605.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +40400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +161.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +6650%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +114.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +323.4%
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
3% 26% 70% 2%
Սպիտակուցներ: 2.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 25.61 գ
Ջուր: 69.5 գ
Այլ: 1.99 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +161.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +6650%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +114.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +323.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +120%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +423.5%
20% 31% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.007 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.017 գ
33% 4% 64%
Հագեցած ճարպ: 0.046 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.005 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.089 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +120%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +423.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Maple syrup Heart of palm
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Maple syrup Heart of palm Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.04g 24.11g Maple syrup
Սպիտակուցներ 0.04g 2.7g Heart of palm
Ճարպեր 0.06g 0.2g Heart of palm
Ածխաջրեր 67.04g 25.61g Maple syrup
Կալորիականություն 260kcal 115kcal Maple syrup
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 60.46g 17.16g Heart of palm
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.5g Heart of palm
Կալցիում 102mg 18mg Maple syrup
Երկաթ 0.11mg 1.69mg Heart of palm
Մագնեզիում 21mg 10mg Maple syrup
Ֆոսֆոր 2mg 140mg Heart of palm
Կալիում 212mg 1806mg Heart of palm
Նատրիում 12mg 14mg Maple syrup
Ցինկ 1.47mg 3.73mg Heart of palm
Պղինձ 0.018mg 0.644mg Heart of palm
Մանգան 2.908mg Maple syrup
Սելեն 0.6µg 0.7µg Heart of palm
Վիտամին A 0IU 68IU Heart of palm
Վիտամին A, RAE 0µg 3µg Heart of palm
Վիտամին E 0mg 0.5mg Heart of palm
Վիտամին C 0mg 8mg Heart of palm
Վիտամին B1 0.066mg 0.05mg Maple syrup
Վիտամին B2 1.27mg 0.18mg Maple syrup
Վիտամին B3 0.081mg 0.9mg Heart of palm
Վիտամին B5 0.036mg Maple syrup
Վիտամին B6 0.002mg 0.81mg Heart of palm
Folate, total 0µg 24µg Heart of palm
Հագեցած ճարպ 0.007g 0.046g Maple syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.011g 0.005g Maple syrup
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.017g 0.089g Heart of palm

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Maple syrup Heart of palm
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
26%
Maple syrup
26%
Heart of palm
Mineral Summary Score
50%
Maple syrup
62%
Heart of palm

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.039g)
Which food is lower in Շաքար?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Շաքար (difference - 43.3g)
Which food is lower in glycemic index?
Heart of palm
Heart of palm is lower in glycemic index (difference - 22)
Which food is cheaper?
Heart of palm
Heart of palm is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in minerals?
Heart of palm
Heart of palm is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients
  2. Heart of palm - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167714/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: