Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Milky way և 100 grand bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Milky way vs 100 grand bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +44.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -17.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +43.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +25.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +17%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +44.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -17.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +43.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +25.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +17%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +111.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +61.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +49.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +72.2%
հավասար Վիտամին C - 0.7
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 9% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 14% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +111.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +61.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +49.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +72.2%
հավասար Վիտամին C - 0.7

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +60.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.2%
հավասար Ածխաջրեր - 70.97
հավասար Ջուր - 6.1
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +60.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.2%
հավասար Ածխաջրեր - 70.97
հավասար Ջուր - 6.1

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +170.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +433.8%
հավասար Հագեցած ճարպ - 11.9
83% 15% 2%
Հագեցած ճարպ: 12.016 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.23 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.26 գ
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +170.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +433.8%
հավասար Հագեցած ճարպ - 11.9

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Milky way 100 grand bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Milky way 100 grand bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.17g 69.97g Milky way
Սպիտակուցներ 4.01g 2.5g Milky way
Ճարպեր 17.23g 19.33g 100 grand bar
Ածխաջրեր 71.17g 70.97g Milky way
Կալորիականություն 456kcal 468kcal 100 grand bar
Շաքար 59.69g 51.9g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 1g 1g
Կալցիում 115mg 76mg Milky way
Երկաթ 0.49mg 0.34mg Milky way
Մագնեզիում 20mg 25mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 67mg 86mg 100 grand bar
Կալիում 124mg 163mg 100 grand bar
Նատրիում 167mg 203mg Milky way
Ցինկ 0.69mg 0.99mg 100 grand bar
Պղինձ 0.147mg 0.185mg 100 grand bar
Մանգան 0.147mg 0.172mg 100 grand bar
Սելեն 2µg 2.5µg 100 grand bar
Վիտամին A 110IU 127IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 31µg 38µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.89mg 0.42mg Milky way
Վիտամին D 16IU 0IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0.4µg 0µg Milky way
Վիտամին C 0.7mg 0.7mg
Վիտամին B1 0.046mg 0.058mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.103mg 0.119mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.154mg 0.198mg 100 grand bar
Վիտամին B5 0.155mg 0.182mg 100 grand bar
Վիտամին B6 0.014mg 0.016mg 100 grand bar
Folate, total 4µg 5µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0.18µg 0.29µg 100 grand bar
Choline, total 16.5mg 24.6mg 100 grand bar
Վիտամին K 3.6µg 6.2µg 100 grand bar
Խոլեստերին 9mg 12mg Milky way
Տրանս ճարպ 0.206g 0g 100 grand bar
Հագեցած ճարպ 12.016g 11.9g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.23g 6.039g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.26g 1.388g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Milky way 100 grand bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Milky way
11%
100 grand bar
Mineral Summary Score
23%
Milky way
26%
100 grand bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Milky way
Milky way is lower in Նատրիում (difference - 36mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Milky way
Milky way is lower in Խոլեստերին (difference - 3mg)
Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 7.79g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.116g)
Which food is lower in glycemic index?
100 grand bar
100 grand bar is lower in glycemic index (difference - 62)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients
  2. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: