Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +326.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1275%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2933.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +316.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2270%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +230%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -72.4%
հավասար Կալցիում - 20
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +326.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1275%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2933.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +316.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2270%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +230%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -72.4%
հավասար Կալցիում - 20

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +163.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +669.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +350%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +2100%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +163.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +669.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +350%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +2100%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13200%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +480%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +281.2%
հավասար Ածխաջրեր - 64.4
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13200%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +480%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +281.2%
հավասար Ածխաջրեր - 64.4

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -100%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 0.01 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -100%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Apricot jam
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 64.1g Apricot jam
Սպիտակուցներ 4.6g 0.7g Mounds candy bar
Ճարպեր 26.6g 0.2g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 64.4g Apricot jam
Կալորիականություն 486kcal 242kcal Mounds candy bar
Շաքար 46.19g 43.4g Apricot jam
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 0.3g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 20mg Mounds candy bar
Երկաթ 2.09mg 0.49mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 4mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg 3mg Mounds candy bar
Կալիում 321mg 77mg Mounds candy bar
Նատրիում 145mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 1.1mg 0.06mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg 0.1mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 0.04mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 2µg Mounds candy bar
Վիտամին A 0IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 0µg 10µg Apricot jam
Վիտամին E 0.19mg 0.13mg Mounds candy bar
Վիտամին C 0.4mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B1 0.049mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.058mg 0.022mg Mounds candy bar
Վիտամին B3 0.277mg 0.036mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg 0.02mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.09mg 0.02mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg 1µg Mounds candy bar
Վիտամին K 1.6µg 0µg Mounds candy bar
Խոլեստերին 2mg 0mg Apricot jam
Հագեցած ճարպ 20.58g 0.01g Apricot jam
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 0g Mounds candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0g Mounds candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
5%
Apricot jam
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in glycemic index (difference - 69)
Which food is richer in vitamins?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Շաքար (difference - 2.79g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 105mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 20.57g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: